Логотип журнала "Провизор"
ЗАТ "ІНДАР", УКРАЇНА
Другие статьи из раздела: Открытое письмо
Статья
№ 10'2010 Обращение о пожертвовании на возведение Храма Фармацевтов
№ 08'2010 Обращение о пожертвовании на возведение Храма Фармацевтов
№ 06'2010 Обращение о пожертвовании на возведение Храма Фармацевтов
№ 04'2010 За любовь
№ 03'2010 Обращение о пожертвовании на возведение Храма Фармацевтов
№ 17'2009 С Днем фармацевтического работника поздравляют своих коллег коллектив журнала "Провизор",Биофармы,компании -Heel,представительства Шовен Анкерфарм ГмбХ
№ 17'2009 С Днем фармацевтического работника поздравляют своих коллег коллектив журнала "Провизор",Биофармы,компании -Heel,представительства Шовен Анкерфарм ГмбХ
№ 11-12'2009 Відкритий лист Асоціації виробників інноваційних ліків
№ 09'2009 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Голові Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Кужель О.В.
№ 08'2009 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЗАТ «ІНДАР», УКРАЇНА

28.05.2008 р. № 537/114–05–10

Міністру охорони здоров’я України
Князевичу В. М. 

Шановний Василій Михайлович!

За статистичними даними в Україні налічується більш як 1 млн хворих на цукровий діабет. Соціальна значимість захворювання полягає в тому, що діабет призводить до ранньої інвалідизації та летальності пацієнтів, яка обумовлена наявністю пізніх судинних ускладнень діабету (мікро- та макроангіопатій). Рівень летальності у людей з діабетом у 2–4 рази більший, ніж у інших категорій хворих у всіх вікових групах. Щорічно Україна на лікування ускладнень цукрового діабету витрачає більше 2 млрд гривень.

Цукровий діабет вважається «неінфекційною» епідемією століття.

Одним з найважливіших засобів лікування хвороби є препарати інсуліну. Для інсулінозалежних хворих застосування препаратів інсуліну повинно бути безперервним протягом всього життя.

Інтенсивна інсулінотерапія передбачає введення препаратів інсуліну 3–4 рази на день. Основною метою лікування хворих є компенсація цукрового діабету, яка полягає в нормалізації вуглеводного обміну (рівень глікозильованого гемоглобіну < 7 %), що дає змогу зменшити ризик розвитку ускладнень діабету, первинний вихід на інвалідність, зберегти працездатність людей з діабетом.

Забезпечення хворих на цукровий діабет здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

До 2006 року фінансування Комплексної програми «Цукровий діабет» здійснювалось централізовано виключно на рівні Міністерства охорони здоров’я України, яке власне опікувалося і контролювало виконання заходів щодо ефективності лікування цукрового діабету в Україні.

Державним бюджетом України на 2007 рік було передбачено повну децентралізацію фінансування Комплексної програми «Цукровий діабет», відповідно кошти в сумі 174 657,5 тис. грн перераховувались в рамках міжбюджетних трансфертів на рівні районних та міських бюджетів, загальним числом 668. В свою чергу, органи місцевого самоврядування або самостійно здійснювали відповідні процедури з метою закупівлі необхідних товарів на виконання програми або розподіляли ці кошти між відповідними установами закладів охорони здоров’я. В результаті такого розподілу бюджетних коштів загальна кількість розпорядників коштів в цілому по державі щодо фінансування Комплексної програми «Цукровий діабет» в 2007 році склала більше 1060.

В 2007 році ЗАТ «Індар» терміново проінформувало Міністерство охорони здоров’я України, Контрольноревізійне управління, Службу безпеки України про недоцільність децентралізації фінансування Комплексної програми «Цукровий діабет» в рамках міжбюджетних трансфертів на рівні районних та міських бюджетів без відповідної нормативної та практичної підготовки у зв’язку з неефективністю такого заходу як з точки зору ефективності лікування хворих на цукровий діабет, так і з точки зору ефективного використання бюджетних коштів.

Результатом поспішного, без відповідного обгрунтування рішення стало різке зростання цін на препарати інсуліну. Відповідно витрати бюджету на фінансування Комплексної програми «Цукровий діабет» в 2007 році виросли на 25–35 % тільки за рахунок здійснення децентралізованих закупівель, а загальні фінансові втрати державного бюджету склали більше 30 млн грн без будь-якого покращення показників лікування хворих на цукровий діабет та забезпечення їх відповідними ліками, засобами самоконтролю тощо.

При цьому практично всі передбачені в 2007 році кошти було витрачено на закупівлю інсулінів.

Щорічно фінансування Комплексної програми «Цукровий діабет» з Державного бюджету України збільшується. При цьому фінансування програми фактично зводиться до закупівлі інсулінів. Протягом 2001–2003 рр. до 70 % державних коштів, які виділялися на закупівлю інсуліну, отримувало ЗАТ «ІНДАР». Починаючи з 2004 року різко збільшилась закупівля інсулінів імпортного виробництва (ВАТ «Фармак» — фактично інсуліни фірми «Eli Lilly», США, «Ново Нордіск», Данія). Значна частина хворих була переведена з інсулінів вітчизняного виробництва на інсуліни іноземного виробництва, при цьому рівень компенсації вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет не змінився, тобто незалежно від того, яку інсулінотерапію застосовує лікар щодо хворого, ефект від такого застосування ліків однаковий. З метою вирішення питання щодо еквівалентності інсулінів, наказом Міністерства охорони здоров’я України № 175-адм. від 15 червня 2006 року було створено робочу групу, яка встановила, що препарати інсуліну, незалежно від фірми-виробника, є еквівалентними.

Можна стверджувати, що кошти, які додатково виділялись на фінансування Комплексної програми «Цукровий діабет» витрачались на інсуліни іноземного виробництва, при цьому належного ефекту щодо цілей програми, зокрема щодо зниження ускладнень цукрового діабету, зниження рівня смертності досягнуто не було.

ЗАТ «Індар», як єдине національне підприємство, яке опікується проблемами хворих на цукровий діабет, а не лобіюванням інтересів транснаціональних компаній, в 2007 році спільно з Міністерством охорони здоров’я України здійснило в рамках проведення Всеукраїнської акції «Від первинної ланки до здоров’я нації» на виконання наказу МОЗ України № 360 від 27.062007 р. про визначення рівня глікозованого гемоглобіну в більше як 12 тис. хворих в більше 400 населених пунктах України, тобто це показник що характеризує ефективність лікування хворих на цукровий діабет. Відповідно до проведених досліджень, було встановлено, що майже 97 % хворих на цукровий діабет декомпенсовані. Крім того, було виявлено повну непоінформованість хворих про необхідність дотримання відповідних дієт, контролю хлібних одиниць тощо, від чого залежить 90 % успіху лікування цукрового діабету і його наслідків. Тобто бюджетні кошти витрачаються без досягнення необхідного ефекту лікування, а саме лікування цукрового діабету зводиться фактично до роздачі хворим інсулінів.

На фоні практично недостатньої ефективності лікування хворих на цукровий діабет при лобіюванні власних комерційних інтересів транснаціональними фармацевтичними компаніями, відповідними зацікавленими колами на наступні роки лобіюється рішення про проведення чергового експерименту та запровадження адресної допомоги хворим на цукровий діабет, це при тому, що систему лікування хворих на цукровий діабет лихоманить від децентралізації, проведеної в 2007 році.

Вважаємо, що такий експеримент може призвести до ще більш негативних наслідків щодо ефективного використання бюджетних коштів, внесе повний хаос в забезпечення хворих на цукровий діабет, результатом чого буде погіршення стану здоров’я хворих і що створить систему повної безвідповідальності лікарів і що чиновників.

Аналіз ситуації, що склалася в країні по створенню нової системи відшкодування вартості інсулінів хворим на цукровий діабет свідчить про наступне:

1. Система відшкодування вартості ліків запроваджена, діє і показала свою ефективність в країнах, де існує страхова медицина, і де встановлено механізм відповідальності лікаря щодо лікування хворого, існує усвідомлення хворих за ефективність використання призначених ліків і весь ланцюжок спільно контролюється страховими компаніями та державою.

2. Передбачається, що хворі будуть отримувати препарати інсулінів в аптечних закладах, при цьому тільки в декількох областях України існують мережі аптек, які покривають територію всієї області, відповідно в інших областях потрібно буде проводити тендери на відбір аптеки в кожному районі або місті окремо, не слід забувати, що біля 30 % відсотків населення України проживає в сільській місцевості, де в більшості випадків взагалі відсутні аптеки!

3. Середньозважена націнка в аптечних закладах становить біля 30 %, без урахування витрат логістики і зберігання, тобто, вартість інсулінів може вирости не менш як на 50 %, а у випадку фіксованої надбавки аптеки просто відмовляться реалізовувати інсуліни.

4. Крім того весь механізм лікування хворого буде замикатися на лікарях, відповідно це спричинить масове зловживання в середовищі лікарів, які виписують рецепти з метою забезпечення інсулінами тих чи інших фірм в залежності від матеріального стимулювання лікаря.

5. Але головне, знову не вирішується проблема ефективного лікування хворих на цукровий діабет, а відбувається фактично лобіювання комерційних інтересів транснаціональних фармацевтичних компаній, держава фактично усувається від вирішення цієї проблеми, перекладаючи її для вирішення фармацевтичним компаніям і їх посередникам.

Враховуючи вищезазначене, та з метою недопущення настання негативних наслідків для хворих на цукровий діабет, виникнення випадків соціального напруження, зловживання службовим положенням відповідальними лікарями з метою власного збагачення, припинення експериментів над хворими на цукрований діабет, а також значного зростання бюджетних витрат, без будь-якої ефективності такого кроку, просимо терміново проінформувати Уряд України про передчасність запровадження системи забезпечення хворих на цукровий діабет шляхом відшкодування вартості інсулінів через аптечну мережу.

Додаток:

1. Наказ Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення № 55 адм від 25.04.2008 року.

З повагою та за дорученням
трудового колективу ЗАТ «Індар»,
голова Правління Лазарєв О. П. 

http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика