Логотип журнала "Провизор"
Цей знайомий вітамін С!

Цей знайомий вітамін С!

Застосовуємо з обережністю...

Вікторов О. П., Войтенко А. Г., Державний фармакологічний Центр МОЗ України

Вітамін С… Скільки реалізованих ідей та не менша кількість нездійснених проектів пов’язані з медичним застосуванням препаратів аскорбінової кислоти, як провідного компонента антиоксидантної системи!

Разом з токоферолом кислота аскорбінова є біоантиоксидантом, що забезпечує стабільність клітинних мембран. Ця дія пов’язана з її відновлюваними властивостями вітаміну С. При участі останнього відновлюється окиснений токоферол, SH-групи, пригнічуються процеси вільнорадикального окислення, стимулюється відтворення РНК та синтез кислоти фолінової із фолієвої. Все це стимулює регенерацію тканин, а також мітоз клітин. Для препаратів вітаміну С притаманне найширше коло показань (від цинги та інфекційних хвороб до інтоксикацій промисловими отрутами), що зробило незамінним цей компонент їжі людини, який міститься в свіжих овочах та фруктах (ягодах чорної смородини, горобини, обліпихи, плодах шипшини, у хвої, цитрусових, капусті, картоплі тощо), і привело до виникнення уявлень про всемогутність цього вітаміну, як лікувального та профілактичного засобу, але дещо послабило увагу щодо можливої шкідливості наслідків його нераціонального застосування. Зазначеною публікацією ми маємо на меті нагадати, що не буває і, нажаль, мабуть, не буде небезпечних ліків. Тому увага до вдумливого підходу при їх застосуванні, як з боку лікарів, так і населення (особливо при навіть відповідальному самолікуванні), має бути постійною.

Термін вітамін С слід використовувати в теперішній час в якості узагальненого визначення будьяких сполук, які якісно володіють тією ж біологічною активністю, що і аскорбінова кислота (А. Г. Гилман и др., 2006). Він став вживатися в 1932 р., коли Во та Кінг встановили, що речовина, яку виділив з капусти та наднирників в 1928 р. А. Сент-Дьєрді з властивостями відновлювача, є активним лікувальним фактором, що міститься в лимонному соку. Одночасно в декількох лабораторіях була встановлена його структура та присвоєна назва аскорбінова кислота, яка походить від властивості попереджувати скорбут — цингу. Емпірично біологічна роль аскорбінової кислоти відома людству ще з часів перших хрестових походів та епохи Великих географічних відкриттів, але її дійсне «обличчя» стало надбанням науки та клінічної медицини лише на протязі ХХ сторіччя.

Фармакологічні ефекти вітаміна С не чисельні, але життєвонеобхідні (в організмі людини вітамін С не синтезується, тому джерелами надходження, при добовій потребі 100 мг, є довкілля). Аскорбінова кислота є кофактором багатьох реакцій гідрооксилювання та амідірування, приймає участь в переносі електронів на ферменти та постачає відновлюючі еквіваленти. Останнє має велике значення для синтезу колагену — тканинної та скелетної основи організму. Вона відіграє суттєву роль в метаболізмі багатьох ЛЗ та ін. ксенобіотиків, а також впливає на процес (поки не з’ясований до кінця) утворення стероїдних гормонів у наднирниках.

Разом з тим, при великому позитивному потенціалі кислоти аскорбінової, вона при нераціональному підході до застосування, а також, як і переважна більшість ліків, може виявляти небажані побічні реакції.

Побічні реакції (ПР), які реєструються при медичному застосуванні препаратів аскорбінової кислоти за даними ВООЗ, зустрічаються серед інших препаратів вітамінів у 6,07 %, в Україні (за даними ДФЦ МОЗ України, 2006) у 17,6 %.

Вони виникають переважно при застосуванні препарату у великих дозах (більше, ніж 1 г на добу, И. Б. Михайлов, 2001). До системних ПР кислоти аскорбінової відносяться:

  1. Гемоліз еритроцитів та поява тілець Гейнца в еритроцитах у недоношених новонароджених та зрілих новонароджених пов’язані з прооксидантними ефектами аскорбінової кислоти, яка накопичується у великій кількості.
  2. Гіперглікемія та глюкозурія — в добовій дозі 1 г внаслідок конкурентних відношень дегідроаскорбінової кислоти та глюкози до транспортних механізмів, які забезпечують надходження останньої в клітини. Крім того, дегідроаскорбінова кислота пригнічує секрецію інсуліну та збільшує вивільнення глюкогону.
  3. Диспептичні розлади (нудота, блювота, діарея та ін.).
  4. Геморагії в зв’язку зі зниженням агрегації тромбоцитів.
  5. Переривання вагітності — внаслідок підвищення утворення естрогенів.
  6. Сечокам’яна хвороба (в зв’язку з оксалурією).
  7. Підвищення збудності ЦНС, головокружіння.
  8. Алергічні реакції (висипи на шкірі). В теперішній час відомі деякі молекулярні аспекти ПР, які викликає аскорбінова кислота.

В дозі 3 г та вище аскорбінова кислота може викликати нудоту, абдомінальну біль, діарею. Ці ПР є наслідком осмотичних ефектів неабсорбованого вітаміну С, який проходить крізь кішківник.

Відомі випадки закупорки ілеоцекальної зони каменями, які утворюються аскорбінової кислотою.

При застосуванні вітаміну С в дозах 4–12 г можливе утворення каменів в
нирках, так як проміжним продуктом його метаболізму є щавелєва кислота. Відмічають загострення ацидозу при хронічних ниркових захворюваннях та ниркового тубулярного ацидозу. Супутня гіпероксалурія зустрічається відносно рідко при прийомі великої кількості вітаміну С.

Було виявлено, що надходження з їжею понад 600 мг вітаміну С на добу знижує оксидазну активність церулоплазміну в сироватці. Вважають, що останнє може бути обумовлено відокремленням від молекули ферменту кофактора, в якості якого виступає атом міді. Однак не було запропоновано ніяких гіпотез щодо можливості дисоціації церрулоплазміну бути причиною виникнення патологічного стану типу хвороби Вільсона, коли рівень активності ферменту знижений, а надлишок міді відкладується в тканинах.

Вітамін С широко використовується для підсилення дії препаратів, які сприяють виведенню з організму з сечею зайвого заліза, особливо при таласемії, природженої сидеробластичної анемії та серповидно-клітинній анемії — у таких хворих аскорбінова кислота у великих дозах здатна викликати критичні стани. У хворих з недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази вітамін С денатурує гемоглобін та знижує рівень глютатіону в еритроцитах, що приводить до небезпечних для життєдіяльності зрушень в організмі. Описаний один летальний випадок.

При застосуванні вітаміну С у великих дозах виникають «гарячі» приливи, головний біль, втомлюванність, безсоння, однак чіткого причинно-наслідкового зв’язку між цими реакціями та прийомом аскорбінової кислоти не виявлено.

Описані 3 випадки бронхоспазму на фоні застосування аскорбінової кислоти.

Вітамін С, який призначався в дозі 3 г / сут на протязі 6 днів, призводив до зниження переносимості висоти, яке продовжувалось після відміни вітаміну на протязі 2 тижнів. Аскорбінова кислота у високих дозах небажана в умовах зниження вмісту кисню у вдихаємому повітрі, а також при гіпоксії, яка зумовлена захворюваннями органів дихання.

В 1999 р. вперше була опублікована інформація про наявність в клітинах пухлин великого вмісту аскорбінової кислоти, хоча її роль у розвитку пухлин не з’ясована до теперішнього часу. Можливо аскорбінова кислота може знижувати ефективність протипухлинної терапії.

Таблиця Взаємодія аскорбінової кислоти з іншими лікарськими засобами
ЛЗ Наслідки взаємодії
Антитромботичні ЛЗ, антагоністи вітаміну К Зменшується ефективність антитромботичних засобів, антагоністів вітаміну К
Барбітурати Знижується ефективність аскорбінової кислоти. Посилюється ефект барбітуратів
Гепарин Зменшується ефективність гепарину
Гормональні контрацептиви
Естрогени
Зменшується всмоктування вітаміну С при одночасному застосуванні гормональних контрацептивів
Підвищується вірогідність негативних ефектів естрогенів при прийомі 1 г і більше аскорбінової кислоти
Мексилетин Можливе зниження ефективності мексилетину
М-холиноблокатори Можливе зниження антихолінергічного ефекту
Неселективні інгібітори зворотньої дії нейронального захвату моноамінів Можливе зниження антидепресивного ефекту
Пеніцилін G Підвищується всмоктування пеніциліну G
Препарати заліза Підвищується всмоктування заліза
Похідні фенілеталаміна Можливе зниження ефекту похідних фенілетиламіну
Саліцилова кислота та її похідні Підвищується ризик виникнення кристалурії. Зниження ефективності аскорбінової кислоти та виведення саліцилової кислоти та її похідних. Може привести до токсичних саліцилатів
Похідні фенотіазину Можливе зниження ефекту похідних фенотіазину
Фосфат натрію целюлози Знижується ефективність аскорбінової кислоти
Хінідин Можливе зниження ефекту хінідину

Синдром відміни. Після тривалого застосування високих доз вітаміна С симптоми гіповітамінозу спостерігались при дозах, в звичайних умовах більш ніж достатніх для запобігання цинги. Такий феномен був відмічений у дорослих та у дітей, матері яких застосовували велику кількість вітаміну С під час вагітності. Тривале застосування цього препарату призводить до прискорення згортання крові, тромбоутворення.

Застосування у великих дозах призводить до викиднів.

Вплив на плід. Дані про те, що аскорбінова кислота в дозах в декілька грам може знижувати фертильність, в теперішній час обговорюються, однак описано декілька випадків стерильності, яка може бути зумовлена таким лікуванням.

Вплив на результати лабораторних досліджень. Наявність великих концентрацій аскорбінової кислоти в сечі може впливати на результати тестів на зміст в ній глюкози, що зумовлює псевдонегативні результати. Крім того, повідомлення про глюкозурію та гіперглікемію у осіб, які отримували вітамін С, мають розглядатись з недовірою до проведення специфічних (хроматографічних) тестів на глюкозу.

Вітамін С також впливає на визначення сироваткової трансаміназі лактатдегідрогенази, під дією аскорбінової кислоти знижується концентрація білірубіну, що може маскувати захворювання печінки. Відомі псевдонегативні результати проб на приховану кровотечу після прийому високих доз вітаміну С.

Суттєве значення для проведення раціональної фармакотерапії та фармакопрофілактики аскорбіновою кислотою має врахування можливих негативних наслідків її взаємодії з іншими ЛЗ (табл.).

Завершуючи наше повідомлення, слід підкреслити, що проблеми, про які йде мова у статті, стосуються не тільки вітаміну С. Вони значно більші за обсягом, тому що стосуються інших ЛЗ з величезної групи препаратів, які впливають на обмін речовин в організмі, — зокрема представників вітамінів та мікроелементів, біологічно активних речовин у статусі ліків, так званих «БАДів», і іншого, що оточує кожного з нас (лікаря і пацієнта), і вимагає того, щоб весь цей лікарський арсенал сприяв нормалізації якості життя, а його використання було раціональним, відповідаючи головному принципу медицини — «non noncere».


© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика