Логотип журнала "Провизор"
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ (УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)

НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

РЕЄСТР з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2006 році

ВСТУП

Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2006 році, складено відповідно до Інструкції «Про порядок проведення науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів та конгресів у системі Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних наук України» від 12.05.95, затвердженої Міністром охорони здоров’я та президентом Академії медичних наук України, на основі пропозицій, які надійшли від організацій-ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації («УкрІНТЕІ»), реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Без відома Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України, Науково-координаційного управління Президії АМН України та Центру «Укрмедпатентінформ» категорично забороняється змінювати дати, місце та теми проведення наукових форумів, що включені до цього Реєстру.

Нагадуємо організаторам наукових форумів, що для проведення заходів, які внесені до Реєстру..., накази МОЗ України та АМН України не потрібні.

Організація-ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (02156, Київ-156, вул. Маршала Жукова, 21-А, тел.: (044) 513–83–01, 513–46–43), Науково-координаційного управління АМН України (04050, Київ, вул. Герцена, 12, тел.: (044) 486–88–28) та «УкрІНТЕІ» (03039, м. Київ, вул. Горького, 180, тел.: (044) 261–00–32) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію).

Заявки на планування наукових форумів на 2007 р. слід надсилати на адресу «Укрмедпатентінформу» та копію заявки до Науково-координаційного управління АМН України (для установ системи АМН України) до 1 липня 2006 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи-організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого «УкрІНТЕІ» посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Для придбання Реєстру слід звертатися до «Укрмедпатентінформу» (тел.: (044) 513–83–01, 513–46–43).

Укрмедпатентінформ

Науково-координаційне управління АМН України

 


з/п
Назва заходу, тема Дата та місце проведення Кількість учасників Перелік
країн-учасниць
Організація, відповідальна за проведення заходу
(адреса, телефон оргкомітету)
Всього У т. ч. іно-
городні
1 2 3 4 5 6 7
1 XI З’їзд офтальмологів України 16–19 травня,
м. Одеса
450 350 Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Польща, Єгипет Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України. 65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тел.: (0482) 22–20–35, 63–63–16
2 XI З’їзд онкологів України 29 травня–
1 червня,
АР Крим,
м. Судак
600 560 Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Грузія, Польща, Німеччина Українське науково-медичне товариство онкологів України.
Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 257–10–61
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 63–89–78, 61–67–38
3 II З’їзд алергологів України 5–7 вересня,
м. Одеса
300 250 - Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 18/1.
Тел.: (0432) 57–04–46, факс 52–03–62
4 II З’їзд акушерів-гінекологів України 11–13 вересня,
м. Донецьк
320 200 Росія, Білорусь, Молдова Асоціація акушерів-гінекологів України. Донецький державний медичний університет МОЗ України. 01025, Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел.: (044) 272–10–11
5 XIV З’їзд ортопедів-травматологів України 21–23 вересня,
м. Одеса
400 250 Німеччина, Польща, Австрія, Росія, Білорусь, Молдова Інститут травматології та ортопедії АМН України. 02601, МСП, Київ, вул. Воровського, 27. Тел.: (044) 468–42–49, 234–73–33.
Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський пров., 2. Тел.: (0482) 20–62–55, (048) 716–56–36, 715–55–51
6 VII З’їзд інфекціоністів України 25–27 верес-
ня, м. Пол-
тава
350 270 - Асоціація інфекціоністів України.
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України.
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачовського МОЗ України.
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 50–27–01
7 III Національний з’їзд фармакологів 17–20 жовтня,
м. Одеса
300 120 Росія, Білорусь, Казахстан Асоціація фармакологів України. Інститут фармакології та токсикології АМН України.
Одеський державний медичний університет МОЗ України. 03057, Київ, вул. Ежена Потьє, 14. Тел.: (044) 456–42–56, факс (044) 456–80–12
8 II З’їзд проктологів України 1–2 листопада,
м. Львів
800 500 Росія, Узбекистан, Казахстан, Білорусь, Молдова, Польща, Німеччина Австрія, США Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація проктологів України. 01601, Київ, бульвар
Т. Шевченка, 17. Тел.: (044) 234–82–00, 235–14–79
9 З’їзд фахівців клінічної лабораторної діагностики 7–10 листопада,
м. Донецьк
500 450 Росія, Білорусь, Молдова, Польща Українське товариство клінічної лабораторної діагностики. 01015, Київ, вул. Січневого повстання, 23. Тел.: (044) 288–95–36, 408–63–55
10 І З’їзд судинних хірургів України 4–15 листопада,
м. Київ
450 375 Білорусь, Польща, Німеччина, Австрія, Росія
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація судинних хірургів України. 01023, Київ,
вул. Шовковична, 39/1, корп. 6-А. Тел./факс: (044) 294–55–67, 255–15–60
КОНГРЕСИ
1 2 3 4 5 6 7
1 III Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес «Ліки та життя» 21–24 лютого,
м. Київ
8500 3500 США, Італія, Австрія, Польща, Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.
ДП «М. С. І.». 01001, Київ, пров. Шевченка, 13/21, оф. 9. Тел.: (044) 461–90–20, тел./факс 278–08–38
2 Національний конгрес з дерматокосметології та естетичної медицини 2–3 березня,
м. Донецьк
300 100 Росія, Франція, Німеччина Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (062) 334–02–26
3 ІІ Український конгрес черепно-щелепно-лицевих хірургів 4–5 квітня,
м. Київ
350–500 300 США, Франція, Ізраїль, Німеччина
Росія, Білорусь, Польща, Сирія, Литва. Естонія
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів.
Асоціація стоматологів України.
03057, Київ, вул. Зоологічна, 1. Тел.: (044) 483–94–93
4 VI Конгрес фізіотерапевтів
і курортологів АР Крим
13–14 квітня,
АР Крим,
м. Євпаторія
250 50 Росія, Куба, Польща Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–45
5 X Конгрес студентів і молодих вчених 11–13 травня,
м. Тернопіль
150 100 Білорусь, Росія, Молдова Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 52–72–69
6 Конгрес неонатологів України 25–26 травня,
м. Київ
120 70 Росія Асоціація неонатологів України. 01001, Київ, вул. Предславинська, 9. Тел./факс (044) 522–87–24.
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 01112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
7 XI Конгрес світової федерації українських лікарських товариств 28–30 серпня,
м. Полтава
500 50 Австрія, Болгарія, Польща, Росія, Канада, США, Словаччина,
Німеччина
Світова федерація українських лікарських товариств.
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2–69–15, 7–05–39
8 Перший конгрес «Інсульт та судинно-мозкова патологія» 14–16 вересня,
м. Київ
500 200 Росія, Канада Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом». 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел.: (044) 530–54–89
9 IV Національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів 18–20 вересня,
м. Сімферополь, м. Ялта
500 250 Росія, Білорусь Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України.
Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів (АГЕТ) України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 27–37–85,27–89–96, 29–49–45,
факс 27–20–92
10 Конгрес «III міжнародні Пироговські читання» 28–29 вересня,
м. Вінниця
300 150 США, Німеччина, Польща, Росія Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 32–27–42, 32–65–49
11 Конгрес радіологів України (УКР’2006) 1–3 жовтня,
м. Київ
500 450 Росія, Білорусь, США, Італія, Австрія Інститут онкології АМН України. Асоціація радіологів України 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 257–88–02, 259–01–86, факс (044) 259–02–73
12 III Національний конгрес фізіотерапевтів та курортологів 4–6 жовтня,
АР Крим,
м. Ялта
200 100 Росія, Білорусь, Угорщина, Італія Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів. 01033, Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, оф. 106/3. Тел.: (044) 289–66–50, 289–63–91.
Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України. 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6. Тел.: (048) 22–29–23, 22–35–68
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». 01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41. Тел.: (044) 220–63–61, факс 220–76–50
13 III Конгрес педіатрів України 10–12 жовтня,
м. Київ
550 250 Росія Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 483–38–94,
факс 483–80–26.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 234–60–63, 234–53–75, 235–50–74
14 І Український конгрес з проблем антимікробної терапії 13–14 жовтня, м. Харків 300 100 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95–59–40, 95–59–47
15 Конгрес «Сучасні питання біофізики в медицині» 25–27 жовтня,
м. Донецьк
100 50 Росія,
Польща
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95–55–26, факс (0622) 95–55–43
СИМПОЗІУМИ
1 2 3 4 5 6 7
1 Науковий симпозіум: «Сучасна аритмологія: від теорії до практики» 15 лютого,
м. Київ;
27 квітня,
м. Харків;
3 червня,
м. Миколаїв;
10 жовтня,
м. Рівне
100

100

100

100
10

10

10

10
-

-

-

-
Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
2 Науковий симпозіум: «Глюкокортикостироїди в ревматології» 2–3 березня,
м. Київ
250 50 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
3 Науковий симпозіум «Іонізуюче випромінювання та ендокринна система — 20-літній досвід вивчення» 16–17 березня, м. Київ 300 50 - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 452–44–99
4 Науковий симпозіум «Антигомотоксична терапія запальних захворювань органів дихання та сечостатевих шляхів» 18 березня, м. Київ 500 150 Росія, Молдова Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, ТОВ «Каскад-Медікал». 03680, Київ, вул. Василенка, 7. Тел.: (044) 451–92–71
5 Науковий симпозіум «Езофагогастро-рН-моніторинг та ізотопні дихальні тести в сучасній гастроентерології» 6 квітня,
м. Вінниця
120 70 - Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35–72–21, тел./факс (0432) 32–51–54
6 Науковий симпозіум «Дегенеративні ураження опорно-рухового апарату у дітей та підлітків» 12 квітня,
м. Харків
150 50 - Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, Проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел.: (0572) 62–31–27, факс 624–17
7 Науковий симпозіум «Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання: сучасні рекомендації щодо профілактики та лікування» 13–14 квітня,
м. Житомир
300 10 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
8 Науковий симпозіум «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органів травлення в практиці сімейного лікаря» (VII Національна наукова школа гастроентерологів та гепатологів) 21–22 квітня,
м. Київ
600 300 Німеччина
Франція, Росія
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел./факс: (044) 431–10–47, 430–37–73
9 Науковий симпозіум «Завдання системи швидкого реагування на радіаційні аварії» 24–26 квітня,
м. Київ
150   Росія, Швейцарія Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 483–30–45, 452–44–97
10 Науковий симпозіум «Сучасні аспекти медицини невідкладних станів», присвячений 100-річчю з дня народження проф. Панченка Д. І. (IV Всеукраїнська наукова школа лікарів швидкої медичної допомоги) 26–27 квітня,
м. Київ
500 300 Росія, Білорусь Київська медична академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел.: (044) 456–80–50, 440–61–92
11 Науковий симпозіум «Актуальні проблеми кардіоневрології» 3–4 травня,
АР Крим,
м. Судак
400 250 - Інститут геронтології АМН України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 430–40–27
12 Симпозіум «Сучасні методи коагулогічних досліджень. Нові підходи в оцінці контролю якості лабораторних досліджень» 15–16 травня,
м. Київ
200 100 Росія, Білорусь, Молдова, Польща Українське товариство клінічної лабораторної діагностики України. 01015, Київ, вул. Січневого повстання, 23.
Тел.: (044) 288–95–36, 408–63–55
13 Науковий симпозіум «Біоетика та цінності громадського суспільства» 11–12 травня,
м. Київ
200 30 США, Великобританія, Ізраїль, Франція, Італія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Росія, Білорусь, Румунія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел./факс (044) 205–49–87
14 Науковий симпозіум
«Патогенетичні механізми
токсичних нефропатій»
24–25 травня,
м. Одеса
80 30 Росія, Польща Державне підприємство Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України. 65039, Одеса, вул. Канатна, 92. Тел./факс: (048) 728–14–52, (0482) 22–53–64
15 Науковий симпозіум «Малоінвазивна та інструментальна хірургія дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта» 27–28 травня,
м. Харків
120 80 Росія, Німеччина, Швейцарія, Великобританія, Італія Інститут патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України. 61024, Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел.: (057) 715–75–04, 715–63–05
16 Науковий симпозіум «Актуальні та невирішені питання в гематології та трансфузіології» 1–2 червня,
м. Київ
200 100 Росія, Молдова Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел./факс (044) 483–16–61
17 Науковий симпозіум «Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання: сучасні рекомендації щодо профілактики та лікування» 8–9 червня,
м. Івано-Франківськ
300 10 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
18 Науковий симпозіум «Роль сім’ї в реабілітації дітей раннього віку з психоневрологічними порушеннями» 15 червня,
м. Харків
100 30 - Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел.: (0572) 62–31–27, факс 624–17
19 Науковий симпозіум «Актуальні питання неонатології» 21–22 вересня, м. Київ 100 70 Росія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел./факс (044) 236–09–61
20 Науковий симпозіум «Апітерапія: досягнення та перспективи розвитку» 26–27 вересня, м. Харків 150 50 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67–91–82
21 Науковий симпозіум «Гемо-
стаз — проблеми та перспективи»
28–29 вересня, м. Київ 250 95 Росія, Білорусь, Австрія Інститут гематології та трансфузіології АМН України. 04060, Київ, вул. Максима Берлинського, 12. Тел.: (044) 440–27–44,
факс 440–27–22
22 Науковий симпозіум «Рослинні поліфеноли та неспецифічна резистентність організму» 5–6 жовтня,
м. Одеса
90 40 - Інститут стоматології АМН України. 65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (048) 728–24–69
23 Науковий симпозіум «Новітні технології в трансфузійній медицині» 5–6 жовтня,
м. Київ
200 100 Росія, Молдова Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел./факс (044) 483–16–61
24 Науковий симпозіум «Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання: сучасні рекомендації щодо профілактики та ліку-
вання»
12–13 жовтня,
м. Луганськ
300 10 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
25 Науковий симпозіум «Токсикологія горіння в забезпеченні безпеки життєдіяльності людини» 26–27 жовтня,
м. Одеса
70 25 Росія Державне підприємство Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України. 65039, Одеса, вул. Канатна, 92. Тел./факс: (048) 728–14–52, (0482) 22–53–64
26 Науковий симпозіум «Харчування в профілактиці та лікуванні захворювань органів травлення» (наукова школа-семінар з дієтології) 16 листопада,
м. Київ
300 100 Росія Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел./факс: (044) 431–10–47, 430–37–73
27 Науковий симпозіум «Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання: сучасні рекомендації щодо профілактики та лікування» 7–8 грудня,
м. Кіровоград
300 10 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1 2 3 4 5 6 7
1 Науково-практична конференція «Актуальні питання судинної хірургії» 20–21 січня,
м. Львів
120 100 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1, корп. 6-А. Тел./факс: (044) 294–55–67, 255–15–60
2 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми і перспективи реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями» 24–25 січня,
м. Харків
150 30 Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Австрія, Німеччина Український НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності Міністерства праці та соціальної політики України. 61051, Харків, вул. Клочківська, 339. Тел.: (057) 337–76–30, 337–98–85.
Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. 61024, Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел.: (057) 715–75–04, 715–63–05.
3 Науково-практична конференція «Хронічні обструктивні захворювання легень» 26 січня,
м. Харків
80 25 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, (0572) 52–61–52
4 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми геронтології та геріатрії» (для молодих вчених) 27 січня,
м. Київ
85 45 Росія, Білорусь, Узбекистан, Казахстан Інститут геронтології АМН України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431–05–26
5 Науково-практична конференція «Безпліддя подружньої пари» 27 січня,
м. Рівно;
24 березня,
м. Івано-Франківськ;
28 травня,
м. Тернопіль;
3 жовтня,
м. Чернівці
200

200


200

200
10

10


10

10
-

-


-

-
Науково-медичне товариство сексологів та андрологів України. Науково-виробничий центр «Медео». 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел.: (044) 285–66–34
6 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандартизація методів лікування
в пластичній та реконструктивній хірургії»
2–3 лютого,
м. Київ
300 250 Італія, Німеччина, Росія Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів
м. Києва. 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1, корп. 6-А. Тел./факс: (044) 294–55–67, 255–15–60
7 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічна мікробіологія та антибактеріальна терапія: проблеми та рішення» 8–9 лютого,
м. Харків
300 50 Росія, Білорусь Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95–59–47
8 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Експериментальна та клінічна ендокринологія: фундаментальні та прикладні питання» (п’яті Данилевські читання) 9–10 лютого,
м. Харків
170 90 Росія, Білорусь, Молдова, Азербайджан Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України.
Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (057) 700–45–39, тел./факс: (057) 700–45–40, 700–45–42
9 Науково-практична конференція «Здорова дитина — здорове суспільство» 10 лютого,
м. Львів;
10 квітня,
м. Вінниця;
3 червня,
м. Житомир;
20 жовтня,
м. Донецьк
200

200

200

200
10

10

10

10
-

-

-


-
Українська асоціація остеопорозу. Науково-виробничий центр «Медео». 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел.: (044) 285–66–34
10 Науково-практична конференція «Актуальні питання госпітальної та військової терапії» 10 лютого,
м. Київ
200 50 - Українська військово-медична академія МО України.
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 01001, Київ, вул. Госпітальна, 18. Тел.: (044) 261–95–81
11 Науково-практична конференція «Лікування і профілактика мозкових інсультів» 15–16 лютого,
м. Харків
100 70 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–40–83, 738–06–24, 738–31–41
12 Науково-практична конференція «Сучасні проблеми діагно-
стики, лікування і профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень в практиці терапевтів і сімейних лікарів»
16 лютого,
м. Харків
100 30 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–14
13 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль навчання осіб старших вікових груп, членів їх сімей та волонтерів у організації геріатричної допомоги в Україні» 16–17 лютого,
м. Київ
120 70 Росія, Німеччина, Франція Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213–06–05
Інститут геронтології АМН України. 04114, Київ, Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431–05–19, 430–40–68
14 Науково-практична конференція «Сучасні досягнення гастроентерології» 16–17 лютого, м. Харків 200 50 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 90–54–74
15 Науково-практична конференція «Лікування місцево-розповсюдженого та метастатичного раку» 19 лютого,
м. Львів
80 40 - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Я. Гашека, 2-А.
Тел.: (0322) 295–37–70
16 Науково-практична конференція «Сучасні проблеми клінічної педіатрії» 22 лютого,
м. Вінниця
150 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01001, Київ, вул. Терещенківська, 23.
Тел.: (044) 234–53–75, 235–50–74
17 Науково-практична конференція «Актуальні питання лікування та профілактики захворювань органів травлення» 23 лютого,
м. Луцьк;
26 квітня,
м. Ужгород;
13 червня,
м. Миколаїв;
16 листопада, м. Чернігів
200

200

200

200
10

10

10

10
-

-


-


-
Українська гастроентерологічна асоціація.
Науково-виробничий центр «Медео». 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел.: (044) 285–66–34
18 Науково-практична конференція «Патологія щитовидної залози (профілактика, діагно-
стика, лікування)», присвячена 20-річчю аварії на ЧАЕС
23–24 лютого,
м. Київ
100 60 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69.
Тел.: (044) 430–36–94
19 Науково-практична конференція «Актуальні проблеми андрології та сексології» 24–25 лютого,
м. Київ
300 200 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 525–10–50, 8–039–493–20–41
20 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реабілітація і абілітація людини. Соціально-психологічна безпека та психічне здоров’я» 24–25 лютого,
Донецька обл. м. Костянтинівна
100 50 Росія Донецький державний медичний університет ім. М, Горького. МОЗ України.
Державний лікувально-профілактичний заклад «Реабілітаційно-діагностичний центр». 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95–55–26, факс 95–55–43
21 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування в абдомінальній хірургів»(для молодих вчених та лікарів-хірургів) 25–26 лютого,
м. Львів
200 100 Польща Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69.
Тел.: (0322) 221–76–79
22 Науково-практична конференція «Міжнародні стандарти лікування та їх впровадження
в щоденну практику лікаря-інтерніста»
28 лютого–1 березня,
м. Одеса
600 300 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація лікарів-інтерністів України.
Одеський державний медичний університет МОЗ України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
23 Науково-практична конференція з міжнародною участю «II Скліфосовські читання: актуальні питання абдомінальної хірургії. Патологічні аспекти ранового процесу» 1–2 березня,
м. Полтава
150 100 Росія, Молдова Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 2–68–74, 7–44–11
24 Науково-практична конференція «Клімакс. Проблеми та шляхи їх подолання» 3 березня,
м. Запоріжжя;
11 травня,
м. Полтава; 28 вересня,
м. Черкаси;
5 грудня,
м. Суми
200


200

200

200
10


10

10

10
-


-

-

-
Українська асоціація остеопорозу. Науково-медичне товариство сексологів та андрологів України. Науково-виробничий центр «Медео». 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел.: (044) 285–66–34
25 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми терапевтичної стоматології» 9–10 березня,
м. Київ
200 50 Росія, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел.: (044) 246–70–66, факс 235–63–94.
26 Науково-практична конференція «Сучасні принципи клінічного застосування гіпербаричної оксигенації» 9–10 березня,
м. Харків
100 60 - Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел./факс (057) 343–42–77
27 Науково-практична конференція «Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини» 14 березня,
м. Львів
500 500 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація лікарів-інтерністів України.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
28 Науково-практична конференція «Фармакотерапія внутрішніх захворювань — диференційовані підходи» 15 березня,
м. Ужгород
300 300 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація лікарів-інтерністів України. Ужгородський національний університет МОН України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
29 Науково-практична конференція «Діагностика та лікування хронічних захворювань печінки» 15 березня,
м. Харків
100 30 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–32
30 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи розвитку ортопедичної стоматології і ортодонтії в Україні» 15–17 березня,
м. Полтава
50 10 Білорусь, Росія Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 53–24–01
31 Науково-практична конференція: «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії
в Україні в рамках реалізації Національної програми»
15–17
березня,
м. Київ
300 100 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
32 Науково-практична конференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини (відео-конференція)» 16–17 березня,
м. Запоріжжя
100 50 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел.: (0612) 24–68–14, 33–50–93
33 Науково-практична конференція «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій» 16–17 березня,
м. Харків
150 50 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67–93–73
34 Науково-практична конференція «Функціональні розлади травлення у дітей раннього віку, їх профілактика та лікування» 16–17 березня,
м. Київ
300 50 - Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. ТОВ «Нутриція Україна». 04050, Київ, вул. Мануїльського,8.
Тел.: (044) 483–38–94, факс 483–80–26
35 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні ультразвукові технології в загальній та кардіоваскулярній діагностиці» 20–21 березня,
м. Київ
300 150 Росія Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 259–01–86, 259–01–87, факс (044) 259–02–73.
Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ, Червонозоряний проспект, 17. Тел.: (044) 270–14–35
36 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки-людині. Сучасні проблеми створення, дослідження і апробації лікарських засобів» 21 березня,
м. Харків
50 10 Росія Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (057) 700–6–36–34
37 Науково-практична конференція «Наукові читання — Acta Eupatorica — актуальні питання бальнео-, грязе- і кліматолікування» 22 березня,
АР Крим,
м. Євпаторія
200 100 - Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–45, 29–49–15
38 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Терапія-2006: досягнення та перспективи» 22–23 березня,
м. Вінниця
1000 200 Росія, Польща Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Тел./факс (0432) 52–32–86, Тел.: (0432) 46–11–27, 43–35–40
39 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної науки та практики» 22–23 березня,
м. Запоріжжя
100 50 Росія, Молдова, Узбекистан,
Білорусь
Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.
Тел.: (0612) 24–64–75, 33–50–93
40 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми невідкладної хірургії» 23–24 березня,
м. Харків
200 150 Росія Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України. 61018, Харків, в’їзд Балакірєва, 1. Тел.: (057) 343–06–55, 330–84–39. Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел.: (057) 707–73–21
41 Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління якістю на фармацевтичних підприємствах України» 24 березня,
м. Харків
40 10 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 68–09–60, 65–88–92
42 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Генетичні аспекти діагностики та лікування в сучасній медицині» 24–25 березня,
м. Київ
200 100 Росія, Казахстан, Білорусь, Молдова, Великобританія, Польща, Іран Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 01112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел.: (044) 205–48–13, 205–49–12
43 Науково-практична конференція «Адаптація української освітньої реформи до європейської (аналіз експерименту та перспективи)» 27–28 березня,
м. Харків
100 25 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61000, Харків, проспект Гагаріна, 38/184. Тел.: (0572) 68–19–67
44 Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії на сучасному етапі» 29 березня,
м. Дніпропетровськ
250 100 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01001, Київ, вул. Терещенківська, 23.
Тел.: (044) 234–53–75, 235–50–74.
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел.: (0562) 45–15–65
45 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сепсис: проблеми діагностики, терапії та профілактики» 29–30 березня,
м. Харків
400 150 Росія, Білорусь Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.
Український центр інтенсивної терапії сепсису МОЗ України.
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України. Асоціація хірургів України. Асоціація інфекціоністів України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 97–11–50
46 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики
в урогінекології»
29–30 березня,
м. Київ
200 150 Росія, Німеччина Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 259–01-86, 257–01–87, факс 259–02–73.
Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ, Червонозоряний проспект, 17. Тел.: (044) 270–14–35
Фірма «TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS B. V.» 01135, Київ, вул. Г. Андрющенко, 7/19, оф. 21. Тел./факс (044) 236–77–42
47 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна система за умов йодного дефіциту» 30–31 березня,
м. Чернівці
100 50 Росія, Молдова, Румунія, Польща, Білорусь Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 55–37–54, 55–17–39
48 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медицини праці» 30–31 березня,
м. Донецьк
150 100 Росія Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (0622) 94–33–88. 83059, Донецьк, проспект Ілліча, 104. Тел./факс: (0622) 94–12–85
49 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодь і медична наука на початку XXI століття» (для студентів та молодих вчених) 30–31 березня,
м. Вінниця
300 75 Росія, Білорусь, Молдова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 32–27–42, 32–65–49
50 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дерматовенерологія в роботі сімейного лікаря» 30–31 березня,
м. Київ
150 80 Росія, Білорусь Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Островського, 48. Тел.: (044) 249–46–56, 413–53–52
51 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти судинних та дистрофічних захворювань органів зору» (для молодих вчених-офтальмологів) 30–31 березня,
м. Харків
200 100 Росія, Білорусь Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел.: (057) 705–67–42
52 Науково-практична конференція «Актуальні питання медсестринської освіти в Україні» 30–31 березня,
м. Тернопіль
150 80 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 25–49–02, 52–72–22
53 Науково-практична конференція «Здоров’я — через освіту» (для студентів) 31 березня,
м. Харків
350 10 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. Тел.: (057) 706–30–73.
Харківський національний педагогічний університет МОН України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 68–65–30
54 Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної медицини» 3 квітня,
м. Київ
175 25 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 540–96–74, 540–96–69, 540–96–61, 540–96–29
55 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дискусійні питання діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» 4–5 квітня,
м. Київ
1000 500 Великобританія, Швейцарія
Бельгія, США
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Міжнародне товариство внутрішньої медицини.
Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
56 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин» 4–5 квітня,
м. Харків
100 70 Росія Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–40–83, 738–42–73
57 Науково-практична конференція «Актуальні питання професійних захворювань (неспецифічні синдроми в клініці професійних хвороб)» 5 квітня,
м. Дніпропетровськ
100 15 - Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.
Тел.: (0562) 58–02–59, 58–02–50
58 Науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи хірургічного лікування гострого панкреатиту та його ускладнень» 5–6 квітня,
м. Львів
100 30 - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69.
Тел.: (0322) 291–72–31, 59–74–86
59 Науково-практична конференція: «Коронарна хвороба серця та інтервенційна кардіологія-2006» 5–6 квітня,
м. Київ
100 30 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
60 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої та підліткової ендокринології» 6 квітня,
м. Київ
300 30 Росія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560–75–46
61 Науково-практична конференція «Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її безпека» 6–7 квітня,
м. Київ
100 - - Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, Київ, вул. М. Амосова, 5. Тел.: (044) 275–24–22
62 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 6–7 квітня,
м. Тернопіль
150 50 Росія, Молдова, Грузія, Узбекистан Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Гор-
бачовського МОЗ України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, РПК «Фармація». 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 52–72–22.
63 Науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини
і стоматології» (для студентів)
6–7 квітня,
м. Донецьк
350 50 - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95–44–94
64 Науково-практична конференція «Сучасні аспекти медицини і фармації-2006» (для студентів та молодих вчених) 7 квітня,
м. Запоріжжя
100 20 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел.: (0612) 24–64–70, 33–50–93
65 Науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти психоаналітичної терапії» 7–8 квітня,
м. Коломия
100 90 - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Кульпарківська, 95. Тел.: (0322) 64–65–73
66 Науково-практична конференція: «Первинна і вторинна профілактика ішемічної хвороби серця» 10–11 квітня,
м. Київ
300 200 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
67 Науково-практична конференція «Терапевтична клініка: від науки до практичної охорони здоров’я» 11 квітня,
м. Харків
250 50 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–32
68 Науково-практична конференція «Карповські читання: «Морфологічні аспекти сучасної теоретичної медицини» 11–12 квітня,
м. Дніпропетровськ
100 50 - Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел.: (0562) 46–53–23
69 Науково-практична конференція «Проблемні питання лікування дітей» 12–13 квітня,
м. Київ
250 100 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України. 04209, Київ, вул. Богатирська, 30.
Тел.: (044) 412–16–07
70 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми біомінералогії» 13–14 квітня,
м. Луганськ
100 50 Росія Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.
Тел.: (0642) 63–02–55, факс 53–20–36
71 Науково-практична конференція «Фармакотерапевтичні аспекти виразкової хвороби та функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту» 13 квітня,
м. Донецьк
250 100 - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.
Тел.: (0622) 57–40–74
72 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання акушерства» 13–14 квітня,
м. Тернопіль
300 150 Польща, Росія, Білорусь Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 43–26–97
73 Науково-практична конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах» 14 квітня,
м. Харків
120 35 Росія, США, Канада Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67–91–88
74 Науково-практична конференція «Діабетична ретинопатія. Методи профілактики, діагно-
стики і лікування»
14–15 квітня,
м. Одеса
80 65 - Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України. 65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51.
Тел.: (0482) 22–20–35, 63–63–16
75 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні медичні технології хірургічного лікування гриж живота» 14–15 квітня,
м. Київ
114 100 Росія, Білорусь, Грузія, Польща, Великобританія Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Київський центр хірургії гриж живота 04070, Київ,
вул. Г. Сковороди, 2. Тел.: (044) 425–00–35, 425–21–55
76 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні погляди в лікуванні коронарних інцидентів» 14–15 квітня,
м. Чернівці
220 50 Росія, Молдова Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2.
Тел.: (03722) 55–37–54, (03722) 4–37–26
77 Науково-практична конференція «Шляхи розвитку спеціалізованої ендокринологічної допомоги населенню» 17–18 квітня,
м. Харків
50 28 - Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. 61002, Харків, вул. Артема, 10.
Тел.: (057) 700–45–39, тел./факс: (057) 700–45–40, 700–45–42
78 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії» 18–19 квітня,
м. Київ
350 100 Росія Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 483–38–94,
факс 483–80–26.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13.
Тел.: (044) 234–60–63, 234–53–75, 235–50–74
79 Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики і лікування захворювань нервової системи у дітей» (для молодих спеціалістів дитячих неврологів) 19–20 квітня,
м. Харків
70 50 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 771–68–55
80 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології в стоматології» (для студентів) 19 квітня,
м. Полтава
200 50 Росія, Білорусь Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2–77–45
81 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та кістково-м’язової системи у працівників промислових підприємств» 19–20 квітня,
м. Одеса
150 40 Росія, Грузія, Молдова, Словенія Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 42–82–63, 63–05–13, (048) 716–56–36
82 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми малоінвазивної хірургії» 19–20 квітня,
м. Тернопіль
200 100 Польща, Франція, Угорщина, Австрі Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 52–72–69
83 Науково-практична конференція «Шлях до науки: перші кроки» (для студентів) 20 квітня,
м. Харків
60 20 - Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61000, Харків, вул. Тимурівців, 11-А. Тел.: (057) 716–73–68
84 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психічні та поведінкові розлади у дітей та юнаків — мультидисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні» 20–21 квітня,
м. Вінниця
300 100 Росія Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Тел.: (0432) 32–06–85.
Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. О. І. Ющенка. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 109. Тел./факс: (0432) 52–32–86, 35–73–19
85 Науково-практична конференція: «Хронічна серцева недостатність: оновлені європейські та національні стандарти діагностики і лікування» 20–21 квітня,
м. Київ
300 150 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
86 Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки» (другі Марзеєвські читання) 20–21 квітня,
м. Київ
200 100 - Наукове товариство гігієністів України,
Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України. 02094, Київ, вул. Попудренка, 50. Тел./факс (044) 559–90–90, Тел.: 559–81–19
87 Науково-практична конференція «ІнТел.: ектуальна власність у медицині та біології: сучасний стан та шляхи розвитку» 20–21 квітня,
м. Харків
85 60 - Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва АМН України. 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел.: (057) 704–10–65, 704–10–64
88 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новий час — нові завдання
в медичній науці» (для молодих вчених і студентів)
20–21 квітня,
м. Івано-Франківськ
250 50 Німеччина, Росія, Білорусь Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.
Тел.: (0342) 3–15–29
89 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодь — медицині майбутнього» (для студентів) 21–22 квітня,
м. Одеса
500 150 Росія, Білорусь, Молдова, Болгарія, Польща Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2.
Тел.: (0482) 23–05–68, 20–76–17, (048) 716–56–36
90 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біофізичні та клінічні ефекти ультрафіолетового опромінення» 24–25 квітня,
АР Крим,
м. Євпаторія
200 70 Куба, Росія Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–45. 95000, Сімферополь, вул. Кірова, 13. Тел./факс (0652) 54–46–83
91 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи дослідження
в клініці внутрішніх хвороб» (для студентів)
24–25 квітня,
м. Харків
50 20 Росія, Білорусь, Литва, Німеччина Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел.: (057) 705–02–09, 226–10–17
92 Науково-практична конференція «Сучасні методи в дослідженні структурної організації органів та тканин» 27–28 квітня,
м. Ялта
50 45 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України.
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. 03057, Київ, проспект Перемоги, 34.
Тел.: (044) 454–49–89, 454–49–88
93 Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сімейної медицини» (для студентів) 26 квітня,
м. Полтава
250 30 - Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2–77–45
94 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування імуно- та алергопатології» 26–27 квітня,
м. Київ
150 70 Росія, Польща Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації. 04053, Київ, вул. Коцюбинського, 9-А.
Тел.: (044) 486–54–03
95 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання техніки рентгенологічного обстеження» 26–27 квітня,
м. Львів
220 200 Росія, Бельгія, Німеччина
Норвегія
Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика МОЗ України.
Українське товариство рентгенлаборантів і рентгенотенологів. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 483–06–05
96 Науково-практична конференція: «Варіабельність серцевого ритму: клінічне та прогностичне значення» 27 квітня,
м. Київ
300 100 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
97 Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» 27–28 квітня,
АР Крим,
м. Євпаторія
250 100 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3.
Тел.: (044) 540–96–26
98 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я» 27–28 квітня,
м. Тернопіль
150 100 Білорусь, Росія, Молдова Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–37–93
99 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології в нейрохірургії» 27–28 квітня,
м. Ужгород
300 40 Росія, Угорщина, Австрія Українська асоціація нейрохірургів.
Інститут нейрохірургії А. П. Ромоданова АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел.: (044) 483–91–98
100 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Озонотерапія — клінічні та експериментальні аспекти» 29–30 квітня,
м. Одеса
150 80 Росія, Молдова, Литва Всеукраїнська громадська організація «Асоціація озонотерапевтів та виробників медичного обладнання для озонотерапії». 65000, Одеса, вул. І. Рабіна, 19, к. 107. Тел.: (0482) 35–82–45.
Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 716–52–28, 716–56–36
101 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення хірургічної стоматології» 4–5 травня,
м. Полтава
120 70 Росія, Молдова Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 4–49–24, 2–88–77
102 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психоаналіз в психіатрії» 8–9 травня,
АР Крим,
м. Алушта
70 40 Росія, Молдова, Білорусь Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 25–53–80, 27–63–18
103 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гігієнічні проблеми рекреаційних зон», присвячена 100-річчю з дня народження проф.
О. Ф. Стояновського
10–11 травня,
м. Одеса
100 40 Росія, Молдова, Литва Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (048) 714–32–67, 716–56–36, (0482) 20–76–17
104 Науково-практична конференція «Вікові проблеми в сексопатології і андрології» 11–12 травня,
м. Київ
150 50 - Інститут урології АМН України. 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А. Тел.: (044) 486–50–54, 216–67–31
105 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання абдомінальної та судинної хірургії. Клінічні проблеми трансплантації органів» 11–12 травня,
м. Київ
300 165 Росія, Білорусь, Молдова, Казах-
стан, Узбекистан
Німеччина, Польща
Інститут хірургії та трансплантолопі» АМН України. 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 497–50–65, 408–59–88
106 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології. Внутрішньоутробне інфікування» 11–12 травня,
АР Крим,
м. Судак
150 100 Росія Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 24–84–25
107 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хронічні інфекції. Особливості перебігу, патогенезу, терапії» 11–12 травня,
м. Одеса
120 90 Росія, Молдова, Литва Асоціація інфекціоністів України.
Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 23–65–18, (048) 716–56–36
108 Міжнародна Львівсько-Люблінська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти експериментальної та клінічної біохімії» 11–13 травня,
м. Люблін (Польща)
100 50 Польща Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75–76–02, факс 76–79–73.
Akademia Medyczna w Lubline im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego. 20–950 Lublin, Jaczewskiego, 8. Tel./Fax 081–742–54–42
109 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії» 12–13 травня,
м. Чернівці
80 40 Росія, Молдова, Білорусь Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 55–37–54, 55–55–61
110 Науково-методична конференція «Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський освітній простір» 15–16 травня,
м. Тернопіль
150 80 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–49–02, 52–72–22
111 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ультразвукова діагностика в гастроентерології» 15–16 травня,
АР Крим,
м. Судак
300 250 Росія, Німеччина, Македонія, Білорусь, Грузія Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 259–01–86, 259–01–87, факс (044) 259–02–73.
Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ, Червонозоряний проспект, 17. Тел.: (044) 270–14–35
112 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полімери та біомаркери забруднення оточуючого середовища» 16–17 травня,
м. Київ
180 80 Росія, Білорусь, Естонія, Болгарія, Угорщина, Польща Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України. 03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261–47–73,
факс 251–96–43
113 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гігієна порожнини рота у профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань» 16–17 травня,
м. Одеса
150 70 Росія, Молдова, Білорусь, Грузія, Болгарія, Казахстан Інститут стоматології АМН України. 65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (0482) 22–48–23
Центр виставкових технологій. 6514, Одеса, Сабанський провулок, 1/10. Тел.: (0482) 21–05–90
114 Науково-практична конференція «Перспективи діагностики та лікування захворювань органів травлення» 18 травня,
м. Харків
100 30 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–32
115 Науково-практична конференція «Місце мікроелементів
в патології шкіри і її додатків»
18 травня,
м. Львів
95 10 - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69.
Тел.: (0322) 227–03–30
116 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Політравма — сучасна концепція надання медичної допомоги» 18–19 травня,
м. Київ
30 160 Австрія, Білорусь, Вірменія, Грузія, Німеччина, Польща, Росія Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України.
Українська військово-медична академія МО України. 02660, Київ, вул. Братиславська, 3. Тел.: (044) 518–57–08.
117 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни» 18–19 травня,
м. Львів
150 60 Польща, Росія Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України. 79005, Львів, вул. Зелена, 12. Тел.: (0322) 76–30–67
118 Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в дерматовенерології як етап впровадження формулярної системи в медичну практику» 18–19 травня,
м. Херсон
300 100 - Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів,
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Шевченка, 13.
Тел.: (044) 234–69–75, 255–16–32
119 Науково-практична конференція-семінар «Проблеми сучасного медичного наукознавства» 18–19 травня,
м. Тернопіль
100 80 - Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України. 02156, Київ, вул. Маршала Жукова, 21-А. Тел.: (044) 513–83–01, 513–46–43.
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 52–45–54
120 Науково-практична конференція «Проблеми сучасної морфології» 18–19 травня,
м. Полтава
100 50 - Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 7–51–81, 7–22–96
121 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Швидка допомога в оториноларингології» 22–23 травня,
м. Рівне
350 340 Росія, Білорусь, Молдова Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України.
Українське наукове медичне товариство оториноларингологів. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 483–12–82,
тел./факс 483–15–80
122 Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування алергійних захворювань» 23 травня,
м. Київ
130 50 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 01112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 432–95–83
123 Науково-практична конференція «Актуальні питання теорії і практики медицини катастроф і медичного забезпечення Збройних Сил України на сучасному етапі» 23–24 травня,
м. Тернопіль
150 120 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.
Українська військово-медична академія МО України. 03049, Київ, вул. Курська, 17-А. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 52–72–69
124 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми кардіохірургії» 24–25 травня,
м. Донецьк
300 100 Росія, Польща Асоціація серцево-судинних хірургів України.
Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова АМН України. 03680, Київ, вул. М. Амосова, 6. Тел./факс: (044) 275–43–22, 277–41–00
125 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мова як інструмент пізнання та дзеркало епохи» (Кирило-Мефодіївські читання) 24–25 травня,
м. Сімферополь
150 50 Росія Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–82
126 Науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології: терапевтичні та хірургічні аспекти» 24–25 травня,
м. Луцьк
200   - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,
Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини. 61077, Харків, площа Свободи, 4 Тел.: (0572) 54–80–37, тел./факс (057) 707–51–91
127 Науково-практична конференція «Організація і надання допомоги постраждалим з психічними розладами під час надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу» 25–26 травня,
м. Тернопіль
150 100 - Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 03080, Київ,
вул. Фрунзе, 103.
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 52–72–69
128 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання гастроентерології та лікувального харчування» 25–26 травня,
м. Дніпропетровськ
250 100 Росія, Білорусь, Польща Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.
Українська гастроентерологічна асоціація. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел./факс (0562) 27–10–39
129 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення сучасної анестезіології та інтенсивної терапії» 25–26 травня,
м. Вінниця
100 80 Росія Асоціація анестезіологів України. 01004, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 268–54–95, 249–78–23
130 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення і перспективи
в онкоурології»
25–26 травня,
м. Харків
250 150 Росія, Білорусь Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (057) 738–20–34
131 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми саногенезу» (читання ім. В. В. Під-
висоцького)
25–26 травня,
м. Одеса
50 10 Росія Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 20–76–68,
(048) 716–56–36
132 Науково-практична конференція «Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів» 30–31 травня,
м. Тернопіль
50 20 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–45–77
133 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кардіологія — вчора, сьогодні, завтра» 30 травня–
1 червня,
м. Київ
600 200 Росія, Білорусь, Франція, Німеччина Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
134 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринологія в Україні: організація та надання медичної допомоги 31 травня–
1 червня,
м. Харків
220 85 Білорусь, Росія, Молдова Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України.
Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (057) 700–45–39, тел./факс: (057) 700–45–40, 700–45–42
135 Науково-практична конференція «Актуальні аспекти гнійної хірургії. Сучасна діагностика, лікування і профілактика» 1–2 червня,
м. Луганськ
100 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.
Тел.: (0642) 53–54–07, факс 53–20–36
136 Науково-практична конференція «Перші результати та перспективи реформування системи вищої освіти в Україні» 1–2 червня,
м. Запоріжжя
300 140 - Запорізька медична академія після-дипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57–16–38
137 Науково-практична конференція «Фундаментальні питання профілактики і лікування атеротромбозу» 1–2 червня,
м. Донецьк
300 100 - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.
Тел.: (0622) 57–40–74
138 Науково-практична конференція «Актуальні проблеми спортивної медицини, лікувальної фізичної культури та санології» 2–3 червня,
м. Херсон
150 50 - Херсонський державний університет МОН України
Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини. 73000, Херсон, вул. Леніна, 36. Тел.: (0552) 51–73–32, 51–24–62, 59–82–16
139 Науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 2 червня,
м. Тернопіль
150 50 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 52–72–69
140 Науково-практична конференція «Стандартизація рентгенологічного, комп’ютерно-, томографічно-, та магнітно-резонансного досліджень в діагностиці захворювань органів та систем» 6–7 червня,
м. Вінниця
220 150 Росія. Австрія, Польща, США Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.
Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел.: (044) 483–06–05
141 Науково-практична конференція «Сучасні методи лікування захворювань нервової системи» 7–8 червня,
м. Харків
70 50 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–40–83, 738–31–41
142 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Азовські зустрічі: нові технології в травматології та ортопедії» 8–9 червня,
м. Донецьк
100 80 Росія, Білорусь Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії. 83048, Донецьк, вул. Артема, 106. Тел.: (062) 311–05–08
143 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування в дерматології, венерології та косметології» 9 червня,
м. Донецьк
200 100 Росія, Білорусь Донецький державний медичний університет ім. М. Горького; МОЗ України.
Асоціація дерматовенерологів та косметологів «Здоровий світ». 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел./факс (062) 385–89–19
144 Науково-практична конференція «Актуальні проблеми діагностики, лікування дитячої ендокринної патології. Порушення фізичного і статевого розвитку» 9–10 червня,
м. Київ
60 40 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69.
Тел.: (044) 430–36–94
145 Науково-практична конференція «Нове в діагностиці і лікуванні захворювань нирок» 14 червня,
м. Харків
100 30 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–31
146 Науково-практична конференція «Перспективи роботи лабораторної та метрологічної служби в медицині» 14–15 червня,
м. Київ
150 50 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
147 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пластична, реконструктивна та естетична хірургія» 15–16 червня,
м. Київ
250 100 Росія, Молдова, Ізраїль, Бельгія, Австрія, Франція, США, Німеччина Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3.
Тел./факс (044) 483–34–96
148 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми патології сітківки та зорового нерва» 15–16 червня,
м. Запоріжжя
150 70 Росія, Білорусь Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел.: (0612) 95–83–42, 99–55–29, 99–52–32, 57–16–38
149 Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів» 22 червня,
м. Миколаїв
200 60 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–28
150 Науково-практична конференція «Формування стратегії лікування пацієнтів з цукровим діабетом І та II типу — реальні кроки сьогодення» 22–23 червня,
м. Київ
350 200 Росія, Казахстан Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69.
Тел.: (044) 430–36–94.
ЗАТ «Індар». 02099, Київ, вул. Зрошувальна, 5.
Тел.: (044) 566–53–12.
151 Науково-практична конференція «Пароксизмальні стани в неврології, психіатрії та наркології» 7–8 вересня,
м. Одеса
200 150 - Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–33–87.
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–40–83, 738–33–87.
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 04080, Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел.: (044) 468–32–15.
Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23–33–24
152 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Атопічний дерматит та дитяча косметологія» 8–9 вересня,
м. Донецьк
100 10 Росія Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (062) 334–02–26
153 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології у хірургії; рентгеноендоваскулярні технології, ендоскопічна хірургія, електрозварювання живих м’яких тканин» 8–9 вересня,
м. Вінниця
200 100 Росія, Білорусь, Молдова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України.
Військово-медичний центр ПС ЗСУ. 21014, Вінниця, вул. Свердлова, 185. Тел.: (0432) 51–13–81, 8–050–461–27–70, факс (0432) 53–59–67
154 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Патогенез, клініка та лікування психічних захворювань» (Шевальовські читання) 8–9 вересня,
м. Одеса
220 140 Росія Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. 65000, Одеса, вул. Воробйова, 9.
Фарм-фірма «янссен-силаг», «САНОФИ». Тел.: (0482) 30–23–50, (048) 716–56–36
155 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Профілактика системного остеопорозу у дітей» 13–14 вересня,
АР Крим,
м. Євпаторія
100 60 Білорусь, Польща, Росія Інститут геронтології АМН України,
Українська асоціація остеопорозу,
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431–05–50, 430–41–74.
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. Тел.: (06569) 6–26–11
156 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Естетичні аспекти дентальної імплантації» 13–14 вересня,
м. Одеса
200 50 Росія, Молдова, Чехія, Німеччина Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 63–05–40, (048) 716–56–36
157 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Еколого-фізіологічні проблеми адаптації» 14–15 вересня,
смт Партеніт,
АР Крим
50 40 Росія, Білорусь Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 27–37–85, 27–89–96
158 Науково-практична конференція «Сучасні принципи діагно-
стики та лікування захворювань кістково-м’язової системи
у людей різного віку»
15 вересня,
м. Херсон
200 10 - Українська асоціація остеопорозу.
Науково-виробничий центр «Медео». 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В, оф. 3. Тел.: (044) 285–66–34
159 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання хірургічної гепатопанкреатології» 15–16 вересня,
м. Одеса
200 120 Росія, Молдова, Австрія, Німеччина Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 63–05–40, (048) 716–56–36
160 Науково-практична конференція «Вторинна профілактика ускладнень цукрового діабету на основі лікарських засобів» 21–22 вересня,
АР Крим,
м. Ялта
150 140 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. ВАТ «Фармак». 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63. Тел.: (044) 239–19–40, факс 417–10–55
161 Науково-практична конференція «Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних та мозкових порушень. Можливості інтервенційних втручань» 18–19 вересня,
м. Київ
300 100 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
162 Науково-практична конференція «Проблемні питання клінічної педіатрії» 19–20 вересня,
м. Донецьк
150 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01001, Київ, вул. Терещенківська, 23. Тел.: (044) 234–53–75, 235–50–74.
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (0622) 385–95–00
163 Науково-практична конференція «Сучасні підходи до вересня, імунопрофілактики та імунотерапії у дітей» 19–20 вересня,
м. Київ
150 80 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 412–26–98
164 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ядерної медицини» 20–21 вересня, м. Сімферополь 140 120 Росія, Польща, Чехія Українське товариство фахівців ядерної медицини.
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп». Тел.: (044) 483–06–05
165 Науково-практична конференція «Нове в клінічній фармакотерапії захворювань внутрішніх органів» 21 вересня,
м. Харків
100 30 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–61–05
166 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічне окислення в нормі і патології» 21–22 вересня,
м. Тернопіль
100 75 Польща, Чехія Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–47–84
167 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та клінічні аспекти квантової медицини» 21–22 вересня,
м. Донецьк
200 50 Сербія, Росія Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» МОЗ України. 01033, Київ, вул. Володимирська 61–6. Тел.: (044) 287–11–26, 289–65–92.
Шпиталь «Сітько-МРТ»
ЗАТ Асоціації «Темп». 83114, Донецьк, проспект Визволення Донбасу, 4. Тел.: (062) 337–75–40
168 Науково-практична конференція «Новітні технології
і лікарські препарати в дерматології та венерології»
22 вересня,
м. Харків
140 50 - Інститут дерматології та венерології АМН України. 61057, Харків, вул. Чернишевського, 7/9. Тел.: (057) 706–32–00, 706–32–04
169 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи, профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів» 26–27 вересня,
м. Дніпропетровськ
100 40 Білорусь, Росія Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. 49027, Дніпропетровськ, провулок Радянський, 1-А. Тел.: (056) 744–86–26
170 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування вентральних гриж та евентрацій» 27–28 вересня,
АР Крим,
м. Алушта,
м. Сімферополь
200 50 Росія, Польща, Сербія, Великобританія Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–45, 22–62–16
171 Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини, біології та фармації», присвячена 50-річчю заснування Луганського державного медичного університету 28–29 вересня, м. Луганськ 300 160 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 63–02–19, 63–02–77, факс 53–20–36
172 Науково-практична конференція «Функціональне харчування та його вплив на імунітет і здоров’я дітей раннього віку» 28–29 вересня,
АР Крим,
м. Ялта
250 200 - Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. ТОВ «Нутриція Україна». 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8.
Тел.: (044) 483–38–94, факс 483–80–26
173 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання комбінованих методів лікування в онкології» 28–29 вересня,
м. Одеса
140 120 Росія, Білорусь, Молдова Українське товариство терапевтичних радіологів та онкологів, Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва АМН України. 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел.: (057) 704–10–65.
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України. 01112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Одеський державний медичний університет MО3 України. 65100, Одеса, пров. Нариманова, 2.
Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел.: (057) 707–73–80
174 Науково-практична конференція «Актуальні питання невідкладної і відновної медицини» (для молодих вчених) 28–29 вересня,
АР Крим,
м. Ялта
200 100 - Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. 83045, Донецьк, Ленінський пр-т, 47. Тел.: (062) 385–06–58
175 Науково-практична конференція «Діалізні методи лікування гострої та хронічної ниркової недостатності» 28–29 вересня,
АР Крим,
м. Ялта
150 50 - Інститут нефрології АМН України. 02125, Київ, вул. П. Запорожця, 26, II корпус. Тел./факс (044) 512–64–54
176 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія» 29–30 вересня,
м. Київ
250 170 Росія Асоціація лікарів-ендоскогіістів України. 02660, Київ, вул. Братиславська, 3. Тел.: (044) 518–27–16, 257–43–33
177 Науково-практична конференція «Екопатологія в педіатрії» 2–3 жовтня,
м. Тернопіль
150 100 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–47–84
178 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новоутворення ЛОР-органів» 2–3 жовтня,
м. Івано-Франківськ
250 230 Росія Українське наукове медичне товариство оториноларингологів. Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 483–12–82,
тел./факс 483–15–80
179 Науково-практична конференція «Клінічні випробування лікарських засобів в Україні» 2–3 жовтня,
м. Київ
300 150 - Державний фармакологічний центр МОЗ України, Міжнародний фонд клінічних досліджень. 01042, м. Київ, вул. Чигоріна,18.
Тел.: (044) 284–53–65, факс. 284–82–51
180 Науково-практична конференція «Нові діагностичні та лікувальні підходи в практиці лікаря-інтерніста» 3 жовтня,
м. Дніпропетровськ
400 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Асоціація лікарів-інтерністів України.
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
181 Наукова конференція «Радіаційна медицина і гігієна. Медичні наслідки аварії на ЧАЕС» 3–4 жовтня,
м. Київ
300 15 - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 483–30–45, 452–44–97
182 Науково-практична конференція «Сучасна психофармакологія психічних та поведінкових розладів» (для молодих психіатрів) 3–4 жовтня,
АР Крим,
м. Ялта
100 70 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–40–83, 738–40–39
183 Науково-практична конференція «Актуальні питання харчування. Харчова алергія
і харчова непереносимість»
4–5 жовтня,
м. Київ
300 200 - Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут харчування».
Українське товариство терапевтів. 01042, Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел.: (044) 296–34–55, факс 294–40–17
184 Науково-практична конференція «Загальна медична практика: від доказової медицини до формулярної системи» 4 жовтня,
м. Запоріжжя
300 50 - Асоціація лікарів-інтерністів України. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Запорізький державний медичний університет МОЗ України.
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9.
Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
185 Науково-практична конференція «Актуальні проблеми внутрішньої медицини в практиці сімейного лікаря» 4–5 жовтня,
м. Харків
250 50 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 26–00–18
186 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання клінічної психіатрії» 4–5 жовтня,
АР Крим,
м. Керч
70 50 Росія, Білорусь, Молдова Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 25–53–80, 27–63–18
187 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією» 4–5 жовтня,
АР Крим,
м. Євпаторія
250 200 Росія, Білорусь, Польща, Молдова, Великобританія Асоціація дитячих офтальмологів України.
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока». 03680, Київ, проспект Комарова, 3.
Тел.: (044) 404–24–63
188 Науково-практична конференція «Ревматичні хвороби з системними проявами: проблемні напрямки клініки, діагностики та вибір раціональної фармакотерапії» 4–5 жовтня,
м. Київ
300 100 - Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. 03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249–70–03
189 Науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології: кардіологічні та інфекційні аспекти» 5–6 жовтня,
АР Крим,
м. Ялта
350 300 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини, 61077, Харків, площа Свободи, 4. Тел.: (0572) 54–80–37, тел./факс (057) 707–51–91
190 Науково-практична конференція «Сучасна методологія проведення та ефективності базисної фармакотерапії і лікування загострень бронхіальної астми і хронічних обструктивних захворювань легень» 5 жовтня,
м. Київ
150 100 - Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел.: (044) 275–05–68, 275–40–11, факс 275–21–18
191 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Використання фізичних факторів в хірургії» 5–6 жовтня,
м. Чернівці
90 50 Молдова, Росія Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 55–37–54, 54–26–82
192 Науково-практична конференція «Формування здорового способу життя та спортивна медицина» (для студентів та молодих вчених) 5–6 жовтня,
м. Луганськ
100 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.
Тел.: (0642) 63–02–55, факс 53–20–36
193 Науково-практична конференція «Організація і надання першої медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі» 6 жовтня,
м. Тернопіль
100 50 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–47–84
194 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту
у дітей — актуальна проблема дитячої гастроентерології»
6–7 жовтня,
м. Чернівці
250 100 Росія Буковинський державний медичний університет МОЗ України.
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 55–37–54, 54–26–82
195 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок» 9–10 жовтня,
м. Харків
150 50 Росія, Болгарія
Білорусь
Грузія
Національний фармацевтичний університет МОЗ України.
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53.
Тел.: (057) 706–30–71
196 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання гігієни харчування і безпеки харчових продуктів. Проблеми функціонального харчування» 10–11 жовтня,
м. Київ
200 80 Росія, Швейцарія, Німеччина Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України. 03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 251–93–19
197 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи розвитку сучасної стоматології. Актуальні проблеми стоматологічного матеріалознавства» 10–11 жовтня,
м. Полтава
100 40 Росія, Білорусь, Німеччина Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 52–00–81, (05322) 7–05–39
198 Науково-практична конференція «Антибіотикотерапія у внутрішній медицині та хірургії» 11–12 жовтня,
м. Івано-Франківськ
250 60 - Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.
Тел.: (0342) 3–15–29
199 Науково-практична конференція «Фармакоепідеміологія та фармакоекономіка в медицині. Якість життя — критерій ефективності курації терапевтичних хворих» 12 жовтня,
м. Вінниця
100 30 - Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Тел./факс (0432) 52–32–86, Тел.: (0432) 46–11–27, 43–33–40
200 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хронобіологія і хрономедицина: теоретичні та клінічні перспективи» 12–13 жовтня,
м. Чернівці
80 40 Росія Інститут геронтології АМН України. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 430–41–57, 431–05–29. Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (0372) 55–37–54, (0372) 23–30–21
201 Науково-практична конференція «Вчення Л. В. Громашевського в сучасних умовах боротьби з інфекційними хворобами» 12–13 жовтня,
м. Київ
120 100 - Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, Київ, вул. М. Амосова, 5.
Тел.: (044) 275–37–44
202 Науково-практична конференція «Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для європейської інтеграції медичної освіти» 12–13 жовтня,
м. Тернопіль
50 20 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–45–77
203 Науково-практична конференція «Нове в терапії та кардіології: доказова медицина та реальна клінічна практика» 12–13 жовтня,
м. Одеса
200 30 - Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (048) 728–15–38, 728–15–45, 716–56–36
204 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностика і хірургічне лікування захворювань ендокринної системи та їх ускладнень» 13–14 жовтня,
м. Київ
350 60 Росія, Франція
Бельгія, Австрія
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560–75–46
205 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ультразвукова та функціональна діагностика в ангіології» 15–16 жовтня,
м. Київ
500 300 Росія Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 259–01–86, 259–01–87, факс (044) 259–02–73.
Київська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.
Український Допплерівський клуб.
Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ, Червонозоряний проспект, 17. Тел.: (044) 270–14–35
206 Науково-практична конференція «Якість життя хворих на залежність від психоактивних речовин» 16 жовтня,
м. Харків
60 40 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–42–73, 738–15–36
207 Науково-практична конференція «Гігієнічні соціально-психологічні аспекти моніторингу здоров’я школярів» 18–19 жовтня, м. Харків 150 50 - Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел.: (0572) 62–31–27, факс 624–17
208 Науково-практична конференція «Санаторне оздоровлення вагітних з екстрагенітальною патологією» 18–19 жовтня, м. Запоріжжя 100 30 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.
Тел.: (0612) 34–67–26, 33–50–93
209 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти розвитку дитячої стоматології» 18–19 жовтня,
м. Полтава
150 70 Росія, Білорусь, Німеччина Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2–76–70
210 Науково-практична конференція «Профілактика, діагностика та лікування — основні складові терапії» 19 жовтня,
м. Харків
300 50 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–32
211 Науково-практична конференція «Актуальні питання медичної реабілітації при серцево-судинних захворюваннях» 19–20 жовтня,
м. Чернівці
50 30 - Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 55–37–54, 7–58–08
212 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми ендопротезування кульшового і колінного суглобів» 19–20 жовтня,
м. Київ
300 175 Білорусь, Росія, Польща, Туркмені-
стан, Узбекистан
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел.: (044) 483–16–55
213 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми оптимізації процесу викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах» 19–20
жовтня,
м. Сімферополь, АР Крим
70 25 Росія, Білорусь Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–45, 29–49–03, факс (0652) 27–20–92
214 Науково-практична конференція «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини» 19–20 жовтня,
м. Тернопіль
250 50 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 25–45–77
215 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль та місце денних стаціонарів в онкології» 19–20 жовтня,
м. Чернівці
      Буковинський державний медичний університет МОЗ України. Обласний клінічний онкологічний диспансер. 58013, Чернівці, Червоноармійська, 242. Тел.: (0372) 547–650, 243–531
216 Науково-практична конференція «Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині» 20 жовтня,
м. Харків
100 20 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–32
217 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення та подальші шляхи розвитку рефлексотерапії і нетрадиційної медицини
в Україні»
20–21 жовтня,
м. Київ
260 80 Росія, Білорусь, ФРН, В’єтнам, КНР Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика МОЗ України.
Українська асоціація народної медицини. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 483–17–56
218 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання реабілітації дітей з регіонів антропогенного забруднення» 23–24 жовтня,
АР Крим,
М. Євпаторія
150 50 Росія, Куба Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7.
Тел.: (0652) 29–49–45, (06569) 3–63–52
219 Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної діабетології і ен-
докринної хірургії. Сучасний погляд на проблему діагностики та лікування цукрового діабету. Від теорії до практики»
24–25 жовтня,
м. Київ
100 70 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69.
Тел.: (044) 430–36–94
ЗАТ «Індар». 02099, Київ, вул. Зрошувальна, 5.
Тел.: (044) 566–53–12
220 Науково-практична конференція «Шляхи оптимізації діагностики і лікування патології органів травлення, поєднаної з захворюваннями інших внутрішніх органів в практиці сімейного лікаря» 25–26 жовтня,
м. Тернопіль
200 50 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевськрго МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 26–53–22
221 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (для молодих вчених) 25–26 жовтня,
м. Одеса
500 50 Росія, Молдова
Білорусь
Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 23–05–68, 20–76–81, 49–30–02, (048) 716–56–36
222 Науково-практична конференція «Актуальні питання фармакотерапії у загальній прак-
тиці — сімейній медицині»
26–27 жовтня,
м. Вінниця
250 150 - Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Тел.: (0432) 35–72–21, тел./факс (0432) 32–51–54
223 Науково-практична конференція «Сполучена травма у дітей» 26–27 жовтня,
м. Запоріжжя
150 75 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.
Тел.: (0612) 64–75–31, 33–50–93
224 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біотехнологія. Освіта. Наука» 26–27 жовтня,
м. Харків
150 80 Росія, Польща, Білорусь Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. Тел.: (057) 706–47–87
225 Науково-практична конференція «Впровадження формулярної системи в Україні згідно з позиціями доказової медицини» 26–28 жовтня,
м. Київ
1000 500 - Національний медияний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
226 Науково-практична конференція «Сучасні питання остеології» (для студентів та молодих вчених) 27–28 жовтня,
м. Луганськ
100 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.
Тел.: (0642) 47–95–89, факс 53–20–36
227 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здорова дитина: генетичні аспекти її розвитку» 28–29 жовтня,
м. Чернівці
150 50 Росія, Польща, Чехія Буковинський державний медичний університет МОЗ України. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Буковинська медико-екологічна асоціація. 58000, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 55–37–54
228 Науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики та лікування раку товстого кишечника» 31 жовтня–
1 листопада,
м. Харків
150 50 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (057) 315–01–24, 315–11–75. Харківський обласний клінічний онкодиспансер. Тел.: (057) 315–11–73
229 Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і фармації» (для молодих вчених) 1 листопада,
м. Запоріжжя
100 25 - Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел.: (0612) 67–73–43, 67–05–78, 57–16–38
230 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматовенерології та косметології» 2 листопада,
м. Одеса
210 32 Німеччина Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 25–04–09, (048) 733–74–91, 716–56–36
231 Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики і лікування патології очного дна» 2–3 листопада,
АР Крим,
м. Сімферополь
250 200 - Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України». 65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51.
Тел.: (0482) 22–20–35, 63–63–16
232 Науково-практична конференція «Актуальні питання клініки і лікування алкоголізму та наркоманії» 2–3 листопада,
м. Запоріжжя
75 20 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.
Тел.: (0612) 34–75–63, 33–50–93
233 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Глюкокортикоїдіндукований остеопороз: клініка, діагностика, профілактика та лікування» 2–3 листопада,
м. Івано-Франківськ
150 40 Росія, Литва Інститут геронтології АМН України,
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу,
Українська асоціація остеопорозу. 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431–05–50, 430–41–74.
Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.
Тел./факс: (03422) 2–42–95, Тел.: (03422) 3–15–29
234 Науково-практична конференція «Становлення сімейної медицини в Україні» 2–3 листопада,
м. Тернопіль
50 30 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 52–72–33
235 Науково-практична конференція «Нові технології в стоматології і щелепно-лицьовій хірургії» 3–4 листопада,
м. Харків
100 60 - Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел.: (057) 704–11–86, 704–10–60
236 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання патофізіології» 7–8 листопада,
м. Сімферополь, м. Ялта
70 50 Росія Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–45, 29–49–46.
Наукове товариство патофізіологів України. Київ, вул. Богомольця, 4. Тел.: (044) 256–24–89
237 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дихальна підтримка новонароджених та інші актуальні питання неонатології» 9–10 листопада,
м. Львів
200 50 Польща Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69.
Тел.: (0322) 294–16–24
Львівська обласна асоціація неонатологів. 79010, Львів,
вул. Пилипа Орлика, 4. Тел.: (0322) 293–18–88
238 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складні питання гастроентерології» 9–10 листопада,
м. Донецьк
300 50 Росія Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.
Тел.: (0622) 95–11–22, факс: (062) 312–79–71
239 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання стратегії, тактики застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів» 9–10 листопада,
м. Вінниця
100 50 Росія, Білорусь Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Тел.: (0432) 32–06–85, 32–25–61, 32–15–77,
тел./факс: (0432) 32–16–13, 57–02–07
240 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина в Україні: наукові дослідження та практика впровадження» 9–10 листопада,
АР Крим,
м. Феодосія
200 100 Росія, Білорусь Українська асоціація сімейної медицини. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел./факс: (044) 483–17–21, 483–04–35
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
241 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування в хірургічній стоматології» 9–10 листопада,
м. Київ
120 50 Росія Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29–49–45, 24–75–99.
Асоціація стоматологів України. Київ, вул. Зоологічна, 3.
Тел.: (044) 483–94–93
242 Науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього дня діабету 14 листопада,
м. Київ
90 50 - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69.
Тел.: (044) 430–36–94
243 Науково-практична конференція «Міжнародні стандарти фармакотерапії внутрішніх хвороб» 14 листопада,
м. Луцьк
300 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
244 Науково-практична конференція «Міжнародні рекомендації з діагностики та лікування
в клініці внутрішніх хвороб та їх впровадження в практику»
15 листопада,
м. Рівне
300 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
245 Науково-практична конференція «Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування захворювань нервової системи» (для молодих неврологів) 15–16 листопада,
м. Харків
70 50 - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (057) 738–40–83, 738–31–41, 738–06–24
246 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біофізичні стандарти та інформаційні технології у медицині (БІС-2006)» 15–16 листопада,
м. Одеса
150 80 Росія, Білорусь, Казахстан, Голландія, Німеччина, Греція Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел.: (0482) 20–62–55,
(048) 716–56–36, 715–55–51
247 Науково-практична конференція «Атеросклероз і атеротромбоз: клініка, діагностика та лікування» 16 листопада,
м. Харків
100 30 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел.: (057) 772–88–18, 772–90–32
248 Науково-практична конференція «Дні гастроентерології
в Києві»
16–17 листопада,
м. Київ
300 200 Молдова, Німеччина, Франція Українське товариство терапевтів. 01030, Київ, бульвар Шевченка, 17. Тел.: (044) 235–91–73
249 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічна фармація в Україні» 17 листопада,
м. Харків
100 30 Росія Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61057, Харків, вул. Пушкінська, 27. Тел.: (057) 706–30–72
250 Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 17–18 листопада,
м. Київ
250 50 - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України. 02660. Київ. вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 540–96–26
251 Науково-практична конференція «Актуальні питання викладання педіатрії в вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації МОЗ України» 18 листопада,
м. Київ
100 50 - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України. 02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 540–96–26
252 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пошук та розробка нових профілактичних і лікувальних протимікробних засобів, антисептиків, дезінфектантів та пробіотиків» 20–21 листопада,
м. Харків
300 120 Росія, Білорусь, Узбекистан
Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Німеччина, Великобританія, Франція, Словенія, Чорногорія, Чехія
Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України. 61057, Харків, вул. Пушкінська, 14. Тел.: (057) 712–71–51
253 Науково-практична конференція «Актуальні питання терапевтичної практики» 23 листопада,
м. Рівне
200 60 - Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України.
Рівненський обласний клініко-діагностичний центр ім. В. Поліщука. 33000, Рівне, вул. 16 липня. Тел.: (0362) 28–19–09
254 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукові та практичні проблеми ендокринної патології в різних вікових періодах» 23–24 листопада,
м. Харків
220 85 Росія, Білорусь Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. 61002, Харків, вул. Артема, 10.
Тел.: (057) 700–45–39, тел./факс: (057) 700–45–40, 700–45–42.
Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел.: (057) 62–31–48, тел./факс 62–50–19
255 Науково-практична конференція «Актуальні питання діагно-
стики, лікування та профілактики мозкових інсультів»
23–24 листопада,
м. Запоріжжя
150 75 - Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.
Тел.: (0612) 34–95–35, 33–50–93
256 Науково-практична конференція «Болонський процес: медико-філологічні аспекти підготовки студентів» 23–24 листопада,
м. Луганськ
100 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.
Тел.: (0642) 63–02–55, факс 53–20–36
257 Науково-практична конференція «Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних навчальних закладів» 24–25 листопада,
м. Тернопіль
100 80 - Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 25–49–02
258 Науково-практична конференція «Нові діагностичні та лікувальні підходи при системних захворюваннях сполучної тканини» 29–30 листопада,
м. Донецьк
250 100 - Донецький державний медичний університет МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел.: (0622) 57–40–74
259 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання терапії
в практичній роботі сімейного лікаря»
29–30 листопада,
м. Запоріжжя
250 150 Росія Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57–02–82, 58–71–17, 32–60–09, 57–16–38
260 Науково-практична конференція «Проблеми клінічної педіатрії в умовах реформування галузі» 29–30 листопада,
м. Львів
150 50 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 01001, Київ, вул. Терещенківська, 23.
Тел.: (044) 234–53–75, 235–50–74
261 Науково-практична конференція «Епідеміологія, сучасні методи діагностики та профілактики гострих інфекційних верхніх дихальних шляхів» 29–30 листопада,
м. Київ
100 - - Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. 03038, Київ, вул. М. Амосова, 5.
Тел.: (044) 275–24–44
262 Науково-практична конференція «Особливості діагностики і лікування обструктивних захворювань легень при супутній патології серцево-судинної системи» 30 листопада,
м. Київ
150 100 - Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел.: (044) 275–05–68, 275–40–11, факс 275–21–18
263 Науково-практична конференція «Захворювання печінки та кишечнику. Актуальність паразитарних інвазій в гастроентерології» 30 листопада–1 грудня,
м. Харків
200 50 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 90–54–74, 97–90–23
264 Науково-практична конференція «Новини внутрішньої медицини з позицій доказів» 5 грудня,
м. Полтава
400 40 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Асоціація лікарів-інтерністів України. Полтавська стоматологічна академія МОЗ України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
265 Науково-практична конференція «Новітні підходи діагно-
стики та лікування в практиці внутрішньої медицини»
6 грудня,
м. Суми
300 30 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Асоціація лікарів-інтерністів України. Сумський державний університет МОН України. 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9. Тел.: (044) 465–27–33, 481–10–39
266 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна діагностика, профілактика та лікування вроджених вад розвитку» 6–8 грудня,
м. Київ (сан. «Пуща Озерна»)
200 150 Росія Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. 04050, Київ, вул. Мануіціьського, 8. Тел.: (044) 483–38–94;
факс 483–80–26.
Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики.
Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 270–14–35
267 Науково-практична конференція «Проблеми мутагенезу
і антимутагенезу»
7–8 грудня,
м. Дніпропетровськ
60 30 - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 484–18–74
268 Науково-практична конференція «Досягнення молодих вчених дерматовенерологів» 7–8 грудня,
м. Київ
90 40 - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Островського, 48.
Тел.: (044) 249–46–56, 413–53–52
269 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Косметичні та парфумерні засоби: сировина та технології майбутнього» 8 грудня,
м. Харків
100 40 Росія, Білорусь, Великобританія, Ізраїль Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67–87–75
270 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми створення та вдосконалення лікарських препаратів» 12 грудня,
м. Харків
58 36 Росія, Грузія, Польща, Болгарія, Азербайджан Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67–88–52.
271 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рани, ранова інфекція, ранні післяопераційні ускладнення в абдомінальній та судинній хірургії» 14–15 грудня,
м. Київ
200 140 Росія, Білорусь, Молдова Інститут хірургії та трансплантології АМН України. 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 497–50–65, 408–59–88
272 Науково-практична конференція «Досягнення фундаментальної та прикладної медицини» (для студентів та молодих вчених) 14–15 грудня,
м. Луганськ
100 50 - Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.
Тел.: (0642) 63–02–61, факс 53–20–36

Віце-президент АМН України, начальник Науково-координаційного управління Президії АМН України, академік АМН України, член-кор. НАН України Л. Г. Розенфельд

Директор Центру «Укрмедпатентінформ», професор А. Р. Уваренко

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика