Логотип журнала "Провизор"
МІНІСТЕРСТВО OXОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ (УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністерство охорони здоров’я України В. Ф. Москаленко 2000 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент АМН України О. Ф. Возіанов 2000 р.

РЕЄСТР
з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2001 році

Київ 2000

№ з/п Назва заходу, тема Місце і дата прове-
дення

Кількість учасників

Перелік країн-
учасниць
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

всь-
ого

у т.ч. іно-
гор.

I. З’ЇЗДИ

1. П’ятий з’їзд паразитоценологів м. Харків, 5–6 квітня

100

70

Країни СНД, Румунія, Польща Харківський державний медичний університет, Харківський зооветеринарний інститут, м. Xapків, просп. Леніна, 4, тел.: (0572) 97-21-32, 43-86-71; (0576) 35-75-14
2. Шостий з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства м. Чернівці, 14–15 травня

200

50

  Всеукраїнське лікарське товариство, Буковинська державна медична академія, м. Чернівці, Театральна пл. 2, тел.: (037) 55-37-54, 2-40-78,
3. Четвертий з’їзд гематологів та трансфузіологів України “Сучасні проблеми та перспективи розвитку гематології та трансфузіології” м. Київ, 16–18 травня

250

200

Росія, Білорусь Інститут гематології та трансфузіології АМН України, м. Київ, вул. М. Берлінського, 12, тел.: (044) 440-27-44; Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45, тел.: (0322) 35-22-76
4. Шостий з’їзд ендокринологів України м. Київ, 23–25 травня

200

150

  Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, м. Київ, вул. Вишгородська, 69, тел.: (044) 430-36-94
5. Другий з’їзд променевих терапевтів та радіаційних онкологів м. Луцьк, 10–12 червня

230

170

Росія, Білорусь, Казахстан, Грузія, США, Польща, Канада Українське товариство терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів, Інститут медичної радіології ім. П. Григор’єва АМН України, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, тел.: (0572) 43-05-57
6. Одинадцятий з’їзд акушерів-гінекологів України м. Київ, 10–12 вересня

350

300

Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Німеч-
чина, Польща
Асоціація акушерів-гінекологів України, м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9, тел.: (044) 212-80-09
7. Тринадцятий з’їзд ортопедів-травматологів України м. Донецьк, 12–14 вересня

500

400

Країни СНД Українська асоціація ортопедів-травматологів, Інститут травматології та ортопедії АМН України м. Київ, вул. Воровського, 27, тел.: (044) 224-73-33, 216-31-97, 216-35-55, факс: 216-44-62. Донецький НДІ травматології та ортопедії медичного університету, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163, тел.: (0622) 91-31-69
8. Десятий з’їзд онкологів України АР Крим, м. Ялта, 26–28 вересня

350

270

Росія, Білорусь, Казахстан, Молдова Інститут онкології АМН України, Українське науково-медичне товариство онкологів, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/44, тел./факс: (044) 266-01-98
9. Другий національний з’їзд фармакологів України м. Дніпро-
петровськ, 2–4 жовтня

260

200

  Дніпропетровська державна медична академія, Інститут фармакології та токсикології АМН України, м. Київ, вул. Е. Потьє, 14, тел.: (044) 446-00-84, (0562) 46-55-53
10. Перший Всеукраїнський з’їзд нефрологів м. Донецьк, 4–5 жовтня

150

70

Росія, Білорусь Інститут урології та нефрології АМН України, м. Київ-54, вул. Ю. Коцю-бинського, 9 А, тел.: (044) 216-53-36, 216-91-89. Донецький медичний університет, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16, тел.: (0622) 57-40-74
11. Перший з’їзд токсикологів України м. Київ, 11–12 жовтня

100

70

  Товариство токсикологів України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: (044) 250-75-47

II. КОНГРЕСИ, СИМПОЗІУМИ

1. Другий Національний конгрес по дерматокосметології та естетичній медицині м. Донецьк, 15–16 лютого

300

100

Росія, Білорусь, Швейца-
рія, Німеч-
чина
Донецький державний медичний університет, Центр дерматокосметології та естетичної медицини, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел./факс: (0622) 334-02-26, 97-11-71
2. Науковий симпозіум “Нейрогормональна регуляція жіночої репродуктивної системи у період її становлення в нормі та при патології” м. Харків, 11–12 квітня

50

30

Росія, Вірменія, Грузія Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52 А, тел.: (0572) 62-31-27
3. Науковий симпозіум з міжнародною участю “Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування хламідіозу” м. Київ, 26–27 квітня

200

50

Країни СНД Український центр клінічної імунології, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ), м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9 А, тел./факс: (044) 216-54-03
4. Третій міжнародний науковий симпозіум “Кардіо- та цереброваскулярна патологія: новітнє у діагностиці та лікуванні” АР Крим, м. Судак, 25–27 квітня

200

150

Росія,
Німеч-
чина
Український геріатричний реабілітаційний центр, Інститут геронтології АМН України, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: (044) 430-40-27, 431-05-66. Благодійне медичне і технологічне об’єднання “Інсульт”, тел.: 431-05-48
5. Аrt-симпозіум “Сучасні проблеми рентгенодіагностики” м. Київ, 26–27 квітня

150

100

  Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: (044) 258-97-86
6. Міжобласний науковий симпозіум для лікарів-ендокринологів “Цукровий діабет ІІ типу — загальна проблема людства” в комплексній програмі Президента України “Цукровий діабет” АР Крим, м. Форос, 30 квітня - 2 травня

100

100

  Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Представництво компанії “Ново-Нордіск” (Данія) в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: (044) 224-61-02, факс: 246-56-93
7. Міжобласний науковий симпозіум для лікарів-ендокринологів “Цукровий діабет ІІ типу — загальна проблема людства” в комплексній програмі Президента України “Цукровий діабет” АР Крим, м. Форос, 4–6 травня

100

100

  Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Представництво компанії “Ново-Нордіск” (Данія) в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: (044) 224-61-02, факс: 246-56-93
8. Науковий симпозіум “Прогнозування та профілактика артеріальної гіпертонії у дитячому та підлітковому віці” м. Харків, 23 травня

40

 

  Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52 А, тел.: (0572) 62-31-27
9. Науковий симпозіум “Актуальні питання патології щитовидної залози у зоні зобної ендемії і радіоактивного забруднення” м. Терно-
піль, 24–25 травня

50

30

Білорусь, Росія Тернопільська державна медична академія ім. І. Горбачевського, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: (0352) 22-45-54
10. П’ятий міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м. Терно-
піль, 10–12 травня

200

100

Країни СНД, країни 3ахідної Європи Тернопільська державна медична академія ім. І. Горбачевського, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: (0352) 22-45-54
11. Міжнародний Конгрес “Ультразвукові дослідження в онкології” м. Київ, 5–8 червня

250

200

Країни СНД Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: (044) 263-01-87
12. Третій міжнародний Конгрес нейрохірургів країн Причорномор’я м. Одеса, 12–14 червня

370

350

Росія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Туреч-
чина
Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України, Українська Асоціація нейрохірургів (УАН), м. Київ, вул. Мануїльського, 32, тел.: (044) 213-91-98, 213-95-73. Одеський осередок УАН
13. Дванадцятий міжнародний нaукoвий офтальмологічний симпозіум “Хірургічне та медикаментозне відновлення зору” (“Одеса — Генуя”) м. Чернівці, 29 червня - 1 липня

200

150

Росія, Білорусь, Молдова, Болгарія, Італія, Угор-
щина, Польща, Німеч-
чина, Туреч-
чина, Єгипет
Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України, 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, тел.: (0482) 22-20-35
14. Міжобласний науковий симпозіум для лікарів-ендокринологів “Цукровий діабет ІІ типу — загальна проблема людства” в комплексній програмі Президента України “Цукровий діабет” м. Яремча, 21–23 вересня

100

100

  Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Представництво компанії “Ново-Нордіск” (Данія) в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: (044) 224-61-02, факс: 246-56-93
15. Міжобласний науковий симпозіум для лікарів-ендокринологів “Цукровий діабет ІІ типу — загальна проблема людства” в комплексній програмі Президента України “Цукровий діабет” AP Kpим, м. Форос, 5–7 жовтня

100

100

  Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Представництво компанії “Ново-Нордіск” (Данія) в України, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: (044) 224-61-02, факс: 246-56-93
16. Науковий симпозіум з міжнародною участю “Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування ТОRСН-інфекцій” м. Київ, 12–13 жовтня

200

50

Краіни СНД Український центр клінічної імунології, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, (УТІАІ), м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9 А, тел./факс: (044) 216-54-03
17. Перший конгрес педіатрів країн СНД м. Київ, 16–19 жовтня

750

500

Країни СНД Національний медичний університет iм. O. O. Богомольця, м. Київ, вул. Толстого, 10, тел.: (044) 224-53-75
18. Третій Національний конгрес ревматологів України м. Дніпро-
петровськ, 23–26 жовтня

300

200

  Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска АМН України, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5, тел.: (044) 271-70-57
19. Науковий симпозіум “Розвантажувально-дієтична терапія та низькокалорійна дієта у клініці внутрішніх хвороб” м. Терно-
піль, 26–28 жовтня

110

95

Країни СНД Тернопільська державна медична академія ім. І. Горбачевського, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: (0352) 22-45-54
20. П’ятий Українсько-Баварський симпозіум “Медико-соціальна реабілітація дітей з органічним ураженням нервової системи” м. Київ, 11–14 жовтня

400

300

Вільна земля Баварія Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, м. Київ, вул. Богатирська, 30, тел.: (044) 412-10-68

Продовження:
III. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
IV. НАУКОВІ ФОРУМИ: ПЛЕНУМИ, СЕМІНАРИ, ШКОЛИ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика