Логотип журнала "Провизор"
Відкритий лист до Міністра охорони здоров’я України Москаленка В. Ф.

Звертаємось до Вас від усієї фармацевтичної спільноти України як до міністра, який намагається не наслідувати застарілі стереотипи, а піклується про майбутнє нашої системи охорони здоров’я. Головна мета такої системи — відповідальність перед народом за стан його здоров’я.

У складі системи охорони здоров’я існує важлива галузь — фармація. Її основні складові — це фармацевтична освіта та наука, створення та впровадження у виробництво вітчизняних лікарських засобів, контроль якості ліків, інформаційне поле, аптечна мережа та ін., які визначились на V Національному з’їзді фармацевтів України. Але склалось так, що протягом усього часу, ще з радянських часів, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) пов’язує фармацевтичну галузь лише з аптечною мережею. Тому на рівні МОЗ проблеми фармації в комплексі і серйозно ніколи не розглядалися. В ті часи, у кращому випадку, функціонувало Головне аптечне управління у складі МОЗ, яке, знову ж таки, керувало аптечною мережею, придбанням, збутом і розподілом ліків, коли їх було 4,5 тис. найменувань. Окремими виробничими питаннями керував Держкоммедбіопром. На сьогодні на фармацевтичному ринку зареєстровано 8 тис. найменувань ліків.

Таким чином, в управлінні фармацевтичною галуззю ми втратили і все те, що було. Заступники міністра за фахом лікарі і також не можуть дати ради проблемам фармації: відсутність програми і концепції розвитку галузі, недосконала законодавча база, немає вертикалі і горизонталі в управлінні.

«Вертикаль» в управлінні фармацевтичною галуззю за сучасних умов
рис. 1

Ми не можемо знаходитись осторонь, коли стан фармацевтичної галузі занепадає, система руйнується завдяки некомпетентному та безкарному втручанню на регіональному рівні. Все частіше з боку регіональних управлінських структур охорони здоров’я висловлюється думка про підпорядкування їм аптечної мережі. Але з 1917 р. такі випадки бували і приносили тільки розчарування. Безумовно, положення фармацевтичної галузі відновлялося, коли фахівцям фармації поверталось вкотре право професійно управляти розвитком фармації. Але щоразу бракувало часу, щоб відновити усе так, як потрібно. Що мали? Тільки проблеми, коли лікарі отримували право керувати лікарським забезпеченням населення, тобто в одних руках концентрувалось лікування і використання ліків, що призводило до різного роду помилок. Не так давно (3–4 роки тому) мали повтор цього у Харківській області, а результат один і той же — лікарі розпочали масово займатись фармацевтичною діяльністю. Але ж вони лікарі і нехай краще вирішують свої професійні проблеми щодо покращання рівня медичної допомоги населенню, на що вчились протягом 7–9 років. Фармацевтичній галузі притаманна комплексність, поєднання фармацевтичної освіти і науки, створення та впровадження у виробництво вітчизняних ліків, контролю якості ліків, інформаційного поля, аптечної мережі та ін. Чи спроможні Управління охороною здоров’я керувати цими напрямками?

Тому вкотре ставимо питання про створення вертикалі та горизонталі в управлінні фармацевтичною галуззю, як це має місце в інших країнах світу.

Розуміємо, стан справ у державі не дозволяє вести розмову щодо додаткових управлінських структур, але фармацевтична галузь не потребує великої кількості керівного персоналу, на утримання якого потрібні державні кошти. Ми вбачаємо таку вертикаль в управлінні, яку б фінансово забезпечувала сама фармацевтична галузь. Вертикаль зовсім не торкається бюджетних коштів, ми пропонуємо свій механізм.

Організаційна структура фармацевтичної служби на регіональному рівні за сучасних умов
рис. 2

У першу чергу, це повинен бути дієздатний Департамент фармації на повному госпрозрахунку, який повинен очолити провізор з повноваженнями заступника міністра, як в інших країнах світу. Департамент підпорядковується МОЗ. У його складі створюються підрозділи (сектори) з метою координації окремих напрямків діяльності, про які згадували: підготовка та перепідготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації; наукові дослідження; створення та виробництво вітчизняних ліків; контроль якості ліків; інформаційні технології; аптечна мережа; міжнародні зв’язки тощо. Ми також розуміємо, що неможливо бути осторонь задоволення потреб в ліках певних категорій населення: чорнобильців, інвалідів, пенсіонерів та ін. Тому в Фармацевтичному департаменті повинен бути сектор соціального захисту таких категорій, який буде на державному рівні вирішувати проблеми ціноутворення, державного регулювання цін на лікарські засоби, визначення пільгового контингенту і його забезпечення.

Одразу хотілося б відзначити, що прямого зіткнення у фінансовому плані з підвідомчими структурами не передбачається. Наша пропозиція — кошти на утримання Фармдепартаменту повинні формуватись від вартості реалізованої фармацевтичної продукції.

Стосовно горизонталі. В кожному регіоні повинні бути створені фармацевтичні управління на госпрозрахункових засадах, яким будуть делеговані функції управління та координації діяльності усіх незалежно від форм власності структур, що займаються фармацевтичною діяльністю. Таким чином, поєднання вертикалі та горизонталі забезпечить чітку систему управління фармацевтичною галуззю.

Департамент фармації повинен тісно співпрацювати з Фармацевтичною Асоціацією України, а в регіонах — з її осередками, спільно вирішуючи питання соціального захисту фізичних та юридичних осіб фармацевтичної галузі, створюючи та реалізуючи довгострокові програми та концепції, у тому числі по лікарському забезпеченню пільгових категорій населення.

Проблемних питань у фармацевтичній галузі накопичилось багато і зараз немає з ким їх вирішувати, тому кожний регіон, кожний керівник залишається з ними один на один. Впевнені, що тільки такий підхід до управління галуззю дозволить кваліфіковано подолати ці проблеми. Завдяки наявності Департаменту фармації та регіональних фармацевтичних управлінь фармація нарешті отримає розуміння та правильне ставлення до себе як у МОЗ, так і у суспільстві.

В цьому листі висловлені думки 2300 делегатів V Національного з’їзду фармацевтів України, які виражали інтереси 230 тис. працівників вітчизняної фармації.

Науковці та вчені, керівники та працівники фармацевтичної галузі Харківщини

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика