Логотип журнала "Провизор"
Патенты, зарегистрированные в Украине

(на основании данных, опубликованных в официальном бюллетене Госпатента Украины «Промислова власність» № 3, 1998 г.)

Название изобретения: ЗАСІБ ДЛЯ СУХОГО ОЧИЩЕННЯ РУК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

Патентообладатель: Акціонерне товариство «БОКС-ВД»
Авторы: Олефіренко Вадим Іванович, Бойко Володимир Васильович, Сорокін Микола Миколайович, Крутікова Тетяна Миколаївна (RU)

Номер патента: 22453 А
Индекс МПК: 6 А61К7/00
Дата подачи заявки: 12.10.95
Дата вступления в силу патента: 03.03.98

Формула изобретения: Средство для сухой очистки рук от загрязнений, включающее поливиниловый спирт, глицерин и воду, отличающееся тем, что дополнительно содержит циклимид и динатриевую соль этилендиаминотетрауксусной кислоты при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Поливиниловый спирт 7,5–11
Глицерин 3–5
Циклимид 5–8
Динатриевая соль этилендиаминотетрауксусной кислоты 0,02–0,05
Вода Остальное

 

Название изобретения: ОСНОВА ДЛЯ МАЗЕЙ

Патентообладатель: Інститут хімії поверхні НАН України
Авторы: Касперський Віктор Олександрович, Брей Володимир Вікторович, Чуйко Наталія Олексіївна

Номер патента: 22449 А
Индекс МПК: 6 А61К9/06
Дата подачи заявки: 19.10.95
Дата вступления в силу патента: 03.03.98

Формула изобретения: Основа для мазей, включающая масло, высокодисперсный диоксид кремния, гидрофобизирующую добавку и дистиллированную воду, отличающаяся тем, что в качестве гидрофобизирующей добавки берут гексаметилдисилазан или диметилдихлорсилан при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Масло 37,00–55,00
Высокодисперсный диоксид кремния 6,95–7,75
Гексаметилдисилазан или диметилдихлорсилан 0,05–0,25
Дистиллированная вода Остальное

 

Название изобретения: ЛІКАРСЬКА ФОРМА ПРОТИПУХЛИННОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ПОХІДНОГО ПЛАТИНИ (II) З ПОЛІАНІОНОМ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ

Патентообладатель: Шалімов Сергій Олександрович, Кейсевич Людвіг Владиславович, Волченскова Іліма Іліодорівна
Авторы: Шалімов Сергій Олександрович, Кейсевич Людвіг Владиславович, Волченскова Іліма Іліодорівна

Номер патента: 22221 А
Индекс МПК: 6 А61К9/00, А 61К9/08
Дата подачи заявки: 29.08.95
Дата вступления в силу патента: 30.06.98

Формула изобретения: Лекарственная форма противоопухолевого препарата на основе производного платины (II) с полианионом дезоксирибонуклеиновой кислоты, содержащая водный раствор натрия хлористого и натрия лимоннокислого трехзамещенного, отличающаяся тем, что форма содержит водный раствор производного платины (II) с полианионом дезоксирибонуклеиновои кислоты in situ, содержащий дополнительно хлорид аммония, при следующем соотношении компонентов, г на л водного раствора:
Производное платины с полианионом дезоксирибонуклеиновой кислоты 1,40–1,54
Натрий хлористый 0,87–0,97
Натрий лимоннокислый трехзамещенный 0,43–0,53
Аммоний хлористый 0,16–0,18

 

Название изобретения: 1,6-БІС- (5- (П-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗИЛІДЕН) ТІАЗОЛІДИН-2,4-ДІОН-3-ІЛ) ГЕКСАН, ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ НЕЙРОЛЕПТИЧНУ І АНТИГІПОКСИЧНУ ДІЮ

Патентообладатель: Орлинський Мирослав Михайлович, Зіменковський Борис Семенович, Гаврилюк Ольга Василівна
Авторы: Орлинський Мирослав Михайлович, Зіменковський Борис Семенович, Гаврилюк Ольга Василівна, Мазур Іван Антонович, Стець Віталій Романович

Номер патента: 22465 A
Индекс МПК: 6 A61K31/00
Дата подачи заявки: 28.07.95
Дата вступления в силу патента: 03.03.98

Формула изобретения: 1,6-Біс [5- (п-диметиламінобензиліден)тіазолідин-2,4-діон-3-іл] гексан формули:

gaiki1.gif (1659 bytes)

що проявляє нейролептичну і антигіпоксичну дію.

 

Название изобретения: СУППОЗИТОРІЙ

Патентообладатель: Бородулін Сергій Дмитрович, Бацевіч Артур Анатолійович, Бацевіч Владислав Анатолійович
Авторы: Бородулін Сергій Дмитрович, Бацевіч Артур Анатолійович, Бацевіч Владислав Анатолійович

Номер патента: 22337 А
Индекс МПК: 6 А61К9/02
Дата подачи заявки: 12.05.97
Дата вступления в силу патента: 03.03.98

Формула изобретения: Суппозиторий, содержащий травянистое растение, почки черного тополя и жировой наполнитель, отличающийся тем, что он в качестве травянистого растения содержит корень крапивы, корень живокости полевой, корень эхинацеи узколистной, льнянку обыкновенную, лопух большой и дополнительно содержит прополис, маточное молочко, пыльцу облепихи, пыльцу лещины, кожуру конского каштана, семена тыквы и димексид, при следующем соотношении компонентов, вес. ч.:
Прополис 0,01–0,015
Маточное молочко 0,01–0,015
Пыльца лещины 0,2–0,25
Пыльца облепихи 0,2–0,25
Крапива 0,1–0,15
Конский каштан 0,1–0,15
Тополь черный 0,1–0,15
Эхинацея 0,1–0,15
Живокость 0,1–0,15
Тыква 0,15–0,20
Льнянка 0,15–0,20
Лопух 0,1–0,15
Димексид 0,2–0,25
Жировой наполнитель 1,48–1,22

 

Название изобретения: ЗАСІБ «ЕСГЕФОЛ» ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНО-ТРОФІЧНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВЕН ТА ТРАВМАТИЧНИХ НАБРЯКАХ

Патентообладатель: Державний науковий центр лікарських засобів
Авторы: Чайка Леонід Олександрович, Лібіна Вікторія Віталіївна, Лукашов Сергій Володимирович, Георгієвський Віктор Петрович, Шеїн Анатолій Тихонович, Шостенко Юрій Володимирович, Ковальов Іван Петрович, Драник Леонід Іванович, Кірюхін Юрій Миколайович, Лапкіна Юлія Йосипівна, Абрамова Марина Мусіївна, Черниш Лідія Яківна, Воробйов Микола Єгорович, Комісаренко Микола Федотович, Деркач Анатолій Іванович, Андріанова Тетяна Вікторівна, Гурмак Лідія Григорівна

Номер патента: 22510 А
Индекс МПК: 6 А61К9/10
Дата подачи заявки: 22.05.97
Дата вступления в силу патента: 17.03.98

Формула изобретения:
1. Средство для лечения и профилактики микроциркуляторно-трофических расстройств при заболеваниях вен и травматических отеках, содержащее венотонизирующий компонент, липофильное соединение, гепарин, масло мяты, гелеобразователь, консервант и гидрофильные растворители, в том числе воду очищенную, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит глицирам и твин-80, а в качестве венотонизирующего компонента используют L-лизина эсцинат, липофильного соединения — фосфолипиды сои, гелеобразователя — метилцеллюлозу, консерванта и гидрофильного растворителя — пропиленгликоль при следующем соотношении компонентов, г:
L-лизина эсцинат 0,50–2,00
Гепарин 0,07–0,10
Фосфолипиды сои 0,50–1,50
Глицирам 0,50–4,00
Масло мяты 0,50–0,08
Пропиленгликоль 5,00–30,00
Твин-80 1,00–4,00
Метилцеллюлоза 1,00–3,50
Вода очищенная До 100

2. Средство для лечения и профилактики микроциркуляторно-трофических расстройств при заболеваниях вен и травматических отеках по п. 1, отличающееся тем, что фосфолипиды сои должны содержать не менее 50% лецитина.

 

Название изобретения: СКЛАД-ОСНОВА ДЛЯ КОСМЕТИЧНИХ ТА ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Патентообладатель: Трикаш Ірина Олегівна, Терлецька Яніна Тимофіївна, Костенко Юрій Веніамінович
Авторы: Трикаш Ірина Олегівна, Терлецька Яніна Тимофіївна, Костенко Юрій Веніамінович

Номер патента: 22615А
Индекс МПК: 6 А61К9/127
Дата подачи заявки: 19.06.95
Дата вступления в силу патента: 17.03.98

Формула изобретения: Состав-основа для косметических и дерматологических препаратов, включающий фосфолипид в липосомальной форме, активное вещество, консервант и воду, отличающийся тем, что в качестве активного вещества он содержит липидный комплекс из тимуса крупного рогатого скота (КРС), а в качестве консервантов димол С и этиловый спирт и дополнительно содержит масло растительное, моноглицериды дистиллированные и гидрат окиси натрия при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Фосфолипид 0,2–0,6
Этиловый спирт 2,0–3,0
Липидный комплекс из тимуса КРС 12,0–18,0
Масло растительное 3,0–5,0
Моноглицериды дистиллированные 4,0–6,6
Димол С 0,3–0,5
10%-ный гидрат окиси натрия 0,2–0,3
Вода дистиллированная Остальное

 

Название изобретения: СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТОВАНОЇ ФОРМИ ПРЕПАРАТУ

Патентообладатель: Фармацевтична фірма «Здоров’я»
Авторы: Заболотний Вадим Олександрович, Ємельянов Віктор Іванович, Супрун Ольга Всеволодівна, Комісаренко Олена Пантеліївна, Броніна Олена Аркадіївна, Сєрєбрякова Ольга Володимирівна, Штейнгард Марк Вольфович

Номер патента: 22548 А
Индекс МПК: 6 А61К9/20
Дата подачи заявки: 19.03.97
Дата вступления в силу патента: 17.03.98

Формула изобретения:
1. Способ получения таблетированной формы препарата, включающий смешивание активного препарата с наполнителем, влажную грануляцию смеси, сушку гранулята, сухую грануляцию, опудривание гранулята и прессование гранулята в таблетки, отличающийся тем, что на таблетки наносят пленочные покрытие из смеси метилцеллюлозы-8, титана двуокиси и тропеолина при соотношении на одну таблетку, мас. %: 63,80: 33,60: 2,60.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что активный препарат смешивают с наполнителем, состоящим из смеси сахара молочного и крахмала картофельного при соотношении на одну таблетку, мас. %: 50,00: 1,00.

3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что опудривание осуществляют во время сухого гранулирования.

4. Способ по пп. 1–3, отличающийся тем, что гранулят опудривают смесью кислоты стеариновой и измельченных некондиционных таблеток получаемого препарата при соотношении, мас.%: 1: 1,03.

 

Название изобретения: ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Патентообладатель: Кримський медичний інститут ім. С. І. Георгієвського
Авторы: Богданов Миколай Миколайович, Гончаренко Віктор Андрійович, Богданов Олександр Миколайович

Номер патента: 22857 А
Индекс МПК: 6 А61К31/00
Дата подачи заявки: 23.04.96
Дата вступления в силу патента: 05.05.98

Формула изобретения: Способ лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, путем сочетанного применения противоязвенного фармакологического препарата и постоянного тока на эпигастральную зону, отличающийся тем, что в качестве антиульцерогенного средства используют миогенный спазмолитик папаверина гидрохлорид в дозе 0,02–0,06 г внутрь 2–3 раза в сутки и после первого приема препарата проводят процедуру гальванизации на эпигастральную зону.

 

Название изобретения: ПРОТИМІКРОБНИЙ ЗАСІБ

Патентообладатель: Петрух Любов Іванівна, Зіменковський Борис Семенович
Авторы: Петрух Любов Іванівна, Зіменковський Борис Семенович, Калмикова Галина Миколаївна, Тютюнькова Наталія Геннадіївна, Виноград Наталія Олексіївна, Пирогова Віра Іванівна, Смольська Уляна Іванівна

Номер патента: 23046
Индекс МПК: 6 А61К31/05, С07С35/38
Дата подачи заявки: 05.06.96
Дата вступления в силу патента: 30.06.98

Формула изобретения: Застосування М-(9-флуореніліден)-М-ізонікотингідразиду формули:

gaiki4.gif (1069 bytes)

як протимікробного засобу.

 

Название изобретения: ЛІКУВАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ «ТЕОФЕДРИН-НЕО»

Патентообладатель: Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
Авторы: Безпалько Людмила Василівна, Спіженко Юрій Прокопович, Крицька Таїсія Миколаївна, Даниленко Володимир Семенович, Сова Євген Олександрович, Савінська Оксана Анатоліївна

Номер патента: 22293 А
Индекс МПК: 6 А61К31/00, А61К45/00
Дата подачи заявки: 26.12.96
Дата вступления в силу патента: 03.02.98

Формула изобретения: Лекарственный препарат, включающий теофиллин, теобромин, эфедрина гидрохлорид, фенобарбитал, цитизин, жаропонижающее, болеутоляющее и сосудорасширяющее средства, вспомогательные вещества типа желатин, тальк, крахмал, кальция стеарат, кислота стеариновая, отличающийся тем, что в качестве жаропонижающего, болеутоляющего средства в него введен парацетамол, а в качестве сосудорасширяющего — кофеина бензоат натрия при следующем соотношении компонентов, г:
Теофиллин 0,046–0,054
Теобромин 0,046–0,054
Кофеина бензоат натрия 0,046–0,054
Эфедрина гидрохлорид 0,01850–0,0215
Фенобарбитал 0,01850–0,0215
Цитизин 0,02
Экстракт красавки густой 0,004
Парацетамол 0,19–0,21
Вспомогательные вещества, указанные выше — до получения таблетки массой 0,48 г.

 

Название изобретения: 1,2-ДИ (БЕТА-ГІДРОКСІЕТИЛОКСІ) БЕНЗОЛ, ЩО МАЄ ГІПОТЕНЗИВНУ АКТИВНІСТЬ

Патентообладатель: Український державний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
Авторы: Горчакова Надія Олександрівна, Войцехівська Оксана Михайлівна, Подгорний Андрій Вадимович, Ніженківська Ірина Володимирівна, Чекман Іван Сергійович, Гриневич Олександр Йосипович

Номер патента: 22571 А
Индекс МПК: 6 А61К31/015, С07С43/205
Дата подачи заявки: 06.01.95
Дата вступления в силу патента: 17.03.98

Формула изобретения: 1,3-Ди(бета-гидроксиетилокси)бензол:

gaiki2.gif (673 bytes)

обладающий гипотензивной активностью.

 

Название изобретения: ЛІТІЙ N-/9-ФЛУОРЕНІЛІДЕН/-N’-ІЗОНІКОТИНОГІДРАЗИД, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНУ ДІЮ

Патентообладатель: Львівський державний медичний університет, Петрух Любов Іванівна
Авторы: Петрух Любов Іванівна, Алєксандрова Олександра Охримівна (RU), ВиноградоваТетяна Іванівна (RU), Петрух Андрій Васильович, Коваленко Марія Миколаївна, Михалик Оляна Іванівна

Номер патента: 22693 А
Индекс МПК: 6 А61К31/05
Дата подачи заявки: 03.06.97
Дата вступления в силу патента: 07.04.98

Формула изобретения: Літій N-(9-флуореніліден)-N’-ізонікотиногідразиду формули:

gaiki3.gif (1105 bytes)

який виявляє протитуберкульозну дію.

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика